Veel bemiddeling, gering aantal formele klachten - Radio 350

Veel bemiddeling, gering aantal formele klachten

Geplaatst op: 17-04-2009 |

Jaarlijks presenteert de politie Twente een klachtenverslag: cijfers met onderbouwing over klachten van burgers over het optreden van de politie in Twente. In 2008 zijn tegen de politie Twente relatief gezien een gering aantal (14) formele klachten geweest. Elke klacht die bij de politie Twente binnen komt, wordt zorgvuldig behandeld en bij voorkeur persoonlijk besproken met de betrokkenen. Het Bureau Interne Veiligheid is verantwoordelijk voor de afhandeling van de klachten.

In totaal heeft de politie Twente in 2008 175 brieven van burgers ontvangen. Daarvan werden 87 brieven als niet ontvankelijk beschouwd of doorverwezen naar het Openbaar Ministerie. 88 Brieven werden daadwerkelijk als klacht behandeld. Daarvan konden 74 via een bemiddeling worden opgelost. Er bleven 14 klachten over (over 20 gedragingen) die formeel behandeld zijn.

Hiervan is 65% gegrond verklaard. Het meest werd geklaagd over bejegening, optreden naar aanleiding van aangiften en meldingen en hulpverlening. De gemiddelde termijn van klachtafhandeling is 13 weken, dit is gelijk gebleven met 2007.

Medewerkers van de politie hebben dagelijks veel contact met burgers. Wat betreft de politie Twente gaat het om meer dan een miljoen contacten per jaar. Soms gaat hierbij iets mis. De politie Twente wil weten als iets niet goed gaat, vanuit een kritische blik naar haar eigen optreden, maar ook om ervan te leren.

De volledige klachtenregeling en het klachtenverslag, met cijfermatige onderbouwing, is terug te lezen op www.politie.nl/twente.


Ga terug...