Veehouderij Holterbroek op slot - Radio 350

Veehouderij Holterbroek op slot

Geplaatst op: 04-04-2005 |

HOLTEN - Er kan voorlopig geen intensieve veehouderij worden verplaatst naar het landbouwontwikkelingsgebied Holterbroek. De gemeente Rijssen-Holten zoekt in dat gebied een plaats voor een industrieterrein langs de A1.


Industrie en boerderijen gaan niet samen, al was het alleen maar omdat voor boerderijen strenge milieregels gelden. Intensieve veehouderij heeft te maken met zogenoemde stankcirkels. Binnen die denkbeeldige cirkels rond een agrarisch bedrijf gelden strenge beperkingen. Nu een nieuwe intensieve veetak toestaan betekent dat de gemeente zichzelf in de vingers snijdt als er inderdaad een nieuw industrieterrein komt.

IJskast

Burgemeester Koelewijn maakte vorige week op een LTO-bijeenkomst bekend dat er geen concrete aanvragen zijn, maar mochten die er komen, dan gaan ze in de ijskast.

Het Holterbroek is aangewezen als locatie voor agrariƫrs die nu in een zogenoemnd extensiveringsgebied boeren. Dat zijn gebieden waar de overheid liever geen intensieve veehouderij (meer) ziet.

Aan de voet van de Holterberg bevinden zich bijvoorbeeld enkele bedrijven die voor verplaatsing in aanmerking komen.

De boeren reageerden teleurgesteld op de boodschap van de gemeente. Er zijn maar heel weinig ontwikkelingsgebieden in de regio, terwijl er wel bedrijven in de knel komen doordat ze in een extensiveringsgebied zitten. De Holtense boeren die overplaatsing overwegen willen natuurlijk het liefst in de buurt blijven.

Pijn

Wethouder Stegeman kon de pijn iets verzachten door te melden dat het slechts een heel klein gedeelte van het landbouwontwikkelingsgebied daadwerkelijk door industrie kan worden opgeslokt.


Als het onderzoek is afgerond kunnen aanvragen van veehouderijen weer worden bekeken.

De gemeente neemt in het onderzoek naar industrie langs de A1 ook uitbreiding van industrieterrein Vletgaarsmaten aan de rand van Holten mee.

Ga terug...