Meer mensen in Twente werkeloos - Radio 350

Meer mensen in Twente werkeloos

Geplaatst op: 26-06-2009 |

In mei is het aantal NWW'ers in Twente voor het eerst sinds februari weer opgelopen naar 7,10% ofwel een stijging met 338 NWW'ers méér dan in april. In twee van de drie grote steden Almelo en Enschede steeg het aantal NWW'ers het hardst met 2,23%. In de kleine gemeenten Losser, Borne en Haaksbergen werd het percentage iets lager.

Het aantal openstaande vacatures die geregistreerd staan bij het Werkbedrijf is in mei 09 met 41% gedaald t.o.v. van mei 08 in Twente. Uit de Arbeidsmarkt Prognoses Overijssel (APO) blijkt dat de werkloosheid in Overijssel in 2011 het hoogste punt van 13,1% (NWW percentage) zal halen, nog steeds iets positiever dan landelijk. Verder is de arbeidsparticipatie voor het eerst groter dan in Nederland bij zowel mannen als vrouwen. Deze groei is vooral toe te schrijven aan de vrouwen, er is een stijging van 61,9% in 2008 naar 65,8% in 2013.

Verder blijkt uit het APO dat vooral mannen en jongeren in Overijssel de laatste maanden hun baan zijn kwijtgeraakt. Jongeren beschikken vaker over tijdelijke contracten en zijn korter in dienst waardoor ze eerder hun baan verliezen en mannen zijn werkzaam in sectoren die hard door de crisis zijn getroffen.

Oudere werknemers daarentegen,
worden minder getroffen door de crisis omdat zij over meer kennis er ervaring beschikken, waardoor ze niet zo snel ontslagen worden. Echter, een substantieel deel van de oudere werknemers zit in WTV en deeltijd WW en is dus bedreigd.


Ga terug...