Website fietsrouteplanner.nl voor Twente gestart - Radio 350

Website fietsrouteplanner.nl voor Twente gestart

Geplaatst op: 01-07-2009 |

Fietsliefhebbers uit de regio kunnen vanaf heden op www.fietsrouteplanner.nl de makkelijkste, snelste en veilige weg naar hun bestemming in Twente vinden. De fietsrouteplanner informeert de reiziger ook over de te verwachten reistijd. Vaak blijkt dat reizigers de reistijd van een fietstocht te hoog inschatten. Door hen beter bewust te laten worden van de mogelijkheden van reizen per fiets verwacht Regio Twente het fietsgebruik te stimuleren. Voor het ontwikkelen van de routeplanner heeft Regio Twente een rijkssubsidie ontvangen in het kader van de subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer.

Op de website kan de bezoeker kiezen wat voor type route hij wenst te nemen: de snelste en kortste, een recreatieve route of een gemakkelijk te vinden route. De recreatieve route laat de bezoeker gebruik maken van het fietsknooppuntensysteem. Dit is een sluitend bewegwijzeringsysteem met alle recreatieve routes in Twente, die duidelijk langs de weg zijn aangegeven. De gemakkelijk te vinden route zorgt voor een routebeschrijving met zo weinig mogelijk kruisingen, afslagen en lastig te vinden paden.

Gebruiksgemak
Door op twee plekken op de kaart van Twente te klikken, of door het invoeren van het adres van het vertrek en de bestemming, wordt de gewenste route al gezocht. De punten kunnen nog worden verschoven en tussenliggende bestemmingen kunnen worden toegevoegd. De gevonden route is vervolgens eenvoudig over te zetten naar een navigatiesysteem als TomTom of Garmin. De fietsrouteplanner wordt regelmatig aangepast aan wijzigingen in het wegennet. Ook kunnen gebruikers zelf input leveren over handige en snelle routes of ontdekte fouten in het gebruikte netwerk melden. Het bevorderen van het fietsgebruik is één van de doelstellingen van Regio Twente. De fiets is een van de pijlers in het bereikbaar maken en houden van Twente, mede omdat fietsen het milieu weinig belast. Vooral op de korte afstanden (tot 7,5 kilometer) vormt de fiets al een goed alternatief voor auto en openbaar vervoer. Door de opkomst van de elektrisch ondersteunde fietsen worden langere afstanden per fiets interessanter en een slimme fietsroute is dan ook zeer gewenst.

Ga terug...