Twente richt veiligheidsregio nieuwe stijl op - Radio 350
Nu op Radio 350
13:00 - 18:00 uur
De Middagmix
Playing
Straks
18:00 - 20:00 uur
Classic Rock
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Twente richt veiligheidsregio nieuwe stijl op

Geplaatst op: 02-07-2009 |

De 14 Twentse gemeenten vormen vanaf 1 januari 2010 samen de veiligheidsregio Twente. Taken op het gebied van risicobeheersing, operationele voorbereiding en specialistische en grootschalige brandweerzorg worden vanaf komend jaar een verantwoordelijkheid van de regionale brandweer (specialistische functies als duikers en gaspakdrager, centrale inkoop, beleid en kwaliteit, opleiden en oefenen, regionaal management development). De brandweertaken worden in vijf clusters georganiseerd. De lokale brandweerzorg blijft bij de gemeenten. De (cluster)commandant komt in regionale dienst. Acht gemeenten beschouwen deze stap als een tussenstap naar volledige regionalisering. De andere gemeenten wachten de evaluatie af voor zij een besluit nemen. Dit voorstel voor de inrichting van de veiligheidsregio Twente is op 29 juni jl. in de bestuurscommissie Veiligheid van Regio Twente vastgesteld. Het voorstel wordt voorgelegd aan alle Twentse colleges van B&W en gemeenteraden. Die nemen hier voor 1 januari een definitief besluit over.

In de afgelopen jaren heeft zich binnen de brandweer in Twente een model ontwikkeld waarin de 14 korpsen en de regionale brandweer samenwerken. Dit model, gebaseerd op 5 clusters van circa 100.000 inwoners waarin gemeenten en regio bovenlokaal samenwerken, is het Twentse model gaan heten. De bestuurscommissie vindt dat dit een goede basis is voor het vormgeven van de brandweer in de veiligheidsregio. Na de implementatiefase van de Wet veiligheidsregio’s wordt in 2012 de gekozen inrichting van de veiligheidsregio geëvalueerd en wordt bekeken of er verdere stappen gezet moeten worden in de samenwerking. Acht gemeenten hebben aangegeven dat voor hen volledige regionalisering van de brandweer daarbij uitgangspunt is. Naast de brandweerzorg wordt in de veiligheidsregio Twente ook de samenwerking met ketenpartners zoals gemeenten, politie, geneeskundige hulpverlening (ambulancediensten, ziekenhuizen), ministerie van Defensie en het Waterschap Regge en Dinkel vormgegeven,

Regionale dienst
Om de effectiviteit en efficiency van de veiligheidsregio te vergroten komen in het voorstel een aantal functies waaronder, de (cluster)commandanten, in regionale dienst. De clustercommandant krijgt aansturingsbevoegdheden naar de lokale korpsen. De burgemeesters in de clusters worden bij de werving en selectie van de clustercommandant betrokken. Operationele leidinggevenden zoals officieren van dienst en brandweermedewerkers met specialistische functies zoals duikers en gaspakdragers, komen ook in regionale dienst.
De Veiligheidsregio Twente i.o. valt samen met het gebied van Regio Twente en dat van de Politieregio Twente. Door de vorming van veiligheidsregio’s kunnen gemeenten zich beter voorbereiden op nieuwe dreigingen voor onze samenleving zoals terrorisme, pandemie of nucleaire ongevallen. Zo maakt een veiligheidsregio multidisciplinaire plannen voor rampen en crisisbeheersing. Daarnaast adviseert het gemeenten op het gebied van pro-actie en preventiebeleid.
Voor de veiligheidsregio Twente wordt een eigenstandig openbaar lichaam opgericht, los van Regio Twente. Het algemeen bestuur van deze gemeenschappelijke regeling bestaat uit de 14 burgemeesters van de Twentse gemeenten. Het eindvoorstel en de concept gemeenschappelijke regeling wordt in de vergadering van de bestuurscommissie veiligheid van 12 oktober 2009 besproken.

Ga terug...