Actie olie- en vetafscheiders - Radio 350

Actie olie- en vetafscheiders

Geplaatst op: 14-07-2009 |

Het aantal klachten over stank en rioolverstopping neemt toe. Ook de druk op de rioolwaterzuivering neemt toe. Daarom wordt dit jaar een actie olie- en vetafscheiders gehouden. Hierbij worden bedrijven met een olie- en of vetafscheider gecontroleerd op de lozings-voorschriften die van toepassing zijn.

Uit milieucontroles blijkt dat veel ondernemers niet weten hoe een afscheider moet worden onderhouden, hoe het afval afgevoerd moet worden en welke gegevens moeten worden bewaard. Binnenkort ontvangen bedrijven waar het om gaat een brief met een verzoek een aantal gegevens over de afscheider en het onderhoud aan de gemeente op te sturen.

Bedrijven die de informatie opsturen worden steekproefsgewijs bezocht en gecontroleerd. Bedrijven die geen informatie opsturen, kunnen na de zomervakantie een controlebezoek verwachten.

Oproep aan nieuwe bedrijven
De afdeling Milieu roept aspirant ondernemers die een bedrijf willen starten of veranderen op, te kijken
of en zo ja welke voorziening vereist is. Informatie is te vinden op www.vrom.nl.

Bij vragen kunnen ondernemers contact opnemen met de gemeente Rijssen-Holten, telefonisch of via ondernemersloket@rijssen-holten.nl. Een persoonlijk bezoek tijdens kantooruren aan de balie in het gemeentehuis Rijssen is uiteraard ook mogelijk.

Overige acties 2009
Eerder dit jaar is door de afdeling Milieu bij bedrijven gecontroleerd op het hebben van een relevante milieuvergunning.
In de tweede helft van 2009 staat een actie grote stookinstallaties op het programma.

Ga terug...