Winkeliers leren omgaan met agressie - Radio 350

Winkeliers leren omgaan met agressie

Geplaatst op: 06-04-2005 |

Ondernemers kunnen in Rijssen op 19 en 20 april een training omgaan met agressie volgen.


1.Wie gaan daaraan meedoen?

Winkeliers uit Rijssen dus. In principe winkeliers die lid zijn van winkeliersvereniging en zij die gevestigd zijn aan de Hoge Wal. Maar ook andere winkeliers die hun handel in het centrum van Rijssen verkopen, mogen zich opgeven. De gemeente Rijssen-Holten heeft de training op poten gezet, samen met de politie, het Hoofd Bedrijfsschap Detailhandel en het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Twente. De gemeente dekt de kosten van de trainingen, die 500 euro per stuk kosten.


2. En, is er een beetje animo voor?

Tot nu toe hebben zich negentig winkeliers aangemeld. Per training kunnen er vijftig meedoen. Negentig winkeliers, dat is geen slechte opkomst. Als je kijkt naar de overlast van onder meer jongeren waar de middenstand mee te maken heeft, is dat ook niet zo gek. De trainingen zijn trouwens niet de eerste maatregelen die genomen zijn in de strijd tegen vervelende jongeren. Zo heeft elke school tegenwoordig een eigen agent die twee keer per maand met de jeugd komt praten.


3. Dus het is onderdeel van een groter geheel?

Zeker. Het valt binnen het integraal veiligheidsplan, dat is bedoeld om het centrum van Rijssen zo veilig mogelijk te maken. H. Nijen Twilhaar, beleidsmedewerker integrale veiligheid van de gemeente: ‘Het is een opstapje naar een eventueel keurmerk veilig ondernemen winkelgebieden. Dat is een keurmerk voor plaatsen waar gemeente, politie en winkeliers samenwerken om de veiligheid te vergroten, met name ook voor het winkelend publiek. Dat geldt voor zowel in de winkel als op de straat voor de winkel. Maar als we dat keurmerk willen halen, duurt dat zo’n anderhalf, twee jaar voorbereidingstijd.’ De gemeente ziet het project ook als een pilot, een proef. Bij succes kan het ook in andere kleine winkelcentra worden gebruikt. Na de vakantie wordt er nog een enquête gehouden over onveiligheid en de gevoelens daaromtrent.


4.Een training omgaan met agressie. Trekken de kruideniers en slagers de bokshandschoenen aan?

Hoewel ze het misschien wel eens zouden willen: het gaat hier om een rollenspel. Acteurs die vervelend gaan doen, zeg maar. De winkeliers wordt vervolgens verteld hoe ze daar het verstandigst mee om kunnen gaan.


5. Krijgen de deelnemers nog een diploma mee naar huis? Mogen ze nu in het weekend bijbeunen als portier?

Nijen Twilhaar: ‘Nee, het gaat om een puur informatief progamma.’


Ga terug...