Wethouder Stegeman onder vuur - Radio 350
Nu op Radio 350
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Playing
Straks
07:00 - 10:00 uur
De Ochtendshow
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Wethouder Stegeman onder vuur

Geplaatst op: 06-04-2005 |

De emoties liepen hoog op, gisteravond in de raadscommissie Maatschappelijke Dienstverlening. Bij afwezigheid van wethouder J. FlimGerritsen kwam wethouder W. Stegeman zwaar onder vuur te liggen. In ieder geval een deel van de commissie vindt dat Stegeman de commissie ‘redelijk onvolledig geïnformeerd heeft’.De vaststelling van de notulen van een voorgaande commissiebijeenkomst zal in Rijssen of Holten zelden of nooit zoveel gespreksstof hebben opgeleverd. Maar het is wel bij uitstek het moment waarop vastgesteld kan worden of een wethouder altijd de waarheid heeft gesproken, of de raadscommissie volledig heeft ingelicht. En dat was gisteravond aan de orde.

Vooraf was duidelijk dat wethouder Stegeman van Ruimtelijke Ontwikkeling zich zou moeten verweren tegen de suggestie dat hij de raadscommissie niet verteld zou hebben dat de kinderopvang in de Liezenboerderij in Holten eigenlijk illegaal was. Daarbij kwam het vooral aan, zo bleek, op het onderscheiden van het ‘onjuist’ of ‘onvolledig’ informeren van de raadscommissie.

Nog voordat de discussie in volle hevigheid losbarstte, koos Stegeman voor de aanval, zwaaiend met notulen van een vergadering op 8 september 2003. ‘Concreet betekent dit, dat er op dit moment tot vier kindplaatsen wordt gedoogd’, citeerde Stegeman. Waarmee hij maar wil zeggen dat de raadscommissie niet verrast hoefde te zijn dat de situatie in de Liezenboerderij illegaal was.

Wandelgang

Op dat moment kwam in de vergadering niet de rest van de door Stegeman opgevoerde notulen aan de orde. Wel achteraf in de wandelgang, waarbij Stegeman en VVD-fractieleider J. Kevelam met elkaar in discussie gingen. Saillant punt van Kevelam, die zelf geen deel uitmaakt van de raadscommissie, was de toevoeging van wethouder J. Flim-Gerritsen in dit verslag, op vragen van Kevelam. Flim beaamde namelijk dat, ‘in welke woonbestemming dan ook, tot vier kinderen professioneel mag worden opgevangen’. Met andere woorden: van ‘gedogen’ is feitelijk geen sprake.

In de bijeenkomst van de raadscommissie richtte VVD-woordvoerder F. Noordam maar ook het SGP-raadslid J. Slootweg zich vooral op de vraag of Stegeman niet had moeten vertellen dat er intussen niet vier, maar twaalf kinderen werden opgevangen in de Liezenboerderij.

‘Dat hebben we niet actief uitgedragen’, bekende Stegeman. Maar de wethouder voegde er aan toe dat de raadscommissie dat hád kunnen weten, aangezien de Stichting Kinderopvang West Twente een jaarverslag aanbood waarin te lezen viel dat er meer dan vier kinderen tegelijk werden opgevangen.

Dat was tegen het zere been van diverse commissieleden. A. Hofhuis (GemeenteBelang): ‘In dat jaarverslag staat één keer 4 kinderen en één keer 8 kinderen. In een verslag van 94 pagina’s.’

In het nauw gebracht, begon Stegeman aan een gloedvol betoog, waarin hij stelde dat het in bepaalde situaties gedogen mogelijk moet blijven.‘En als de raad er anders over denkt, dan stuurt u mij maar weg’, aldus Stegeman.

Het antwoord bleef uit, want de commissie laat eerst door de raadsgriffier alle feiten op een rijtje zetten. En dan begint de discussie opnieuw.


Ga terug...