Wateroverlast - Radio 350
Nu op Radio 350
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Playing
Straks
07:00 - 10:00 uur
De Ochtendshow
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Wateroverlast

Geplaatst op: 06-08-2009 |

Subsidie mogelijk voor afkoppeling

Inwoners kunnen subsidie krijgen voor het afkoppelen van regenwater. Hiervoor loopt een traject waarvoor de gemeenteraad van Rijssen-Holten geld beschikbaar heeft gesteld. Informatie hierover is te vinden op de website. De maatregel is niet nieuw, maar er is nog wel geld beschikbaar.

Door de heftige regenval van een aantal jaren geleden in combinatie met het hoogteverschil in Rijssen en in mindere mate ook in Holten, zijn kelders in laaggelegen gebieden onder water komen te staan.

Het college heeft de gemeenteraad een voorstel gedaan deze overlast drastisch in te perken. De gemeenteraad heeft zich achter het college geschaard en gekozen voor de zwaarste variant van maatregelen. Subsidie van het Waterschap en bijdragen van de gemeente zorgden ervoor dat deze variant uitgevoerd kon worden.

Eén van de maatregelen was het afkoppelen van regenwater. Hiervoor kunnen inwoners vaak een subsidie krijgen van ca. 5 euro per m2 afgekoppeld dak. Deze mogelijkheid bestaat nog steeds, inwoners kunnen ook nu nog deze subsidie ontvangen.
Hoe dat geregeld moet worden en wat de voorwaarden zijn, is te zien op www.rijssen-holten.nl/actueel/projecten/wateroverlast. Onder beleid staan alle mogelijkheden aangegeven.

De aanpak wateroverlast vergt een totale investering van 14 miljoen euro. Jaarlijks is hiervan 50.000 euro beschikbaar voor het afkoppelen door particulieren.

Met deze subsidie is daadwerkelijk ingestoken op het voorkomen van wateroverlast.
Regentonnen worden niet gesubsidieerd, deze werken maar voor een heel klein deel tegen overvloedige regenval. Immers: wanneer de ton vol is loopt de rest van het water het riool in.

Ga terug...