Onderzoek verhuismotieven bij inwoners - Radio 350

Onderzoek verhuismotieven bij inwoners

Geplaatst op: 31-08-2009 |

Bewoners van Rijssen-Holten die vanaf 2006 zijn verhuisd, ontvangen begin september een brief van de gemeente met het verzoek mee te werken aan een onderzoek over de motieven van hun verhuizing. Zowel bewoners die binnen de gemeente verhuisden als mensen die wegtrokken of juist kwamen, ontvangen de enquête. De gemeente verwacht met de antwoorden een goed beeld te krijgen van de woningbehoefte. Onafhankelijk onderzoeksbureau I&O research voert het onderzoek uit.

De gemeente Rijssen-Holten wil graag weten welke motieven een rol speelden bij inwoners die in de afgelopen jaren zijn verhuisd naar onze gemeente of juist zijn vertrokken naar een andere gemeente. Ook is een vraag wat de redenen zijn voor een verhuizing binnen de gemeente. Daarom is besloten begin september een enquête te houden onder alle personen die vanaf 2006 zijn verhuisd. De selectie hiervoor heeft plaatsgevonden op basis van de beschikbare adresgegevens. De geselecteerde adressen ontvangen deze week een brief met een enquêteformulier.

Waarom deze enquête
Met deze enquête verwacht de gemeente een beter beeld krijgen van de inwoners die de stap hebben gemaakt om te verhuizen en vooral waarom ze dat hebben gedaan.
Jaarlijks vertrekken zo’n 900 personen vanuit Rijssen-Holten naar een andere gemeente en vestigen zich zo’n 700 personen in Rijssen-Holten die afkomstig zijn vanuit een andere gemeente. Ook binnen de gemeente zelf vinden jaarlijks meer dan 1700 verhuisbewegingen plaats. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt als input voor het maken of bijstellen van plannen voor woningbouw en verbetering van de woonomgeving. Op deze manier kan beter rekening worden houden met de wensen van de eigen inwoners.

Inbreng is belangrijk
Eén bewoners van het geselecteerde adres kan aan het onderzoek meedoen.
De enquête omvat een vragenlijst en een retourenvelop. De vragenlijst is zo opgesteld dat het invullen weinig tijd kost. Er worden vragen gesteld over de redenen die een rol speelden bij de verhuisbeslissing en of overwogen is om ergens anders dan in Rijssen-Holten te gaan wonen.

Vragen
Het onderzoek wordt in opdracht van onze gemeente uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau I&O Research. De uitkomsten worden geanonimiseerd en niet gebruikt voor commerciële doeleinden. De interviewunit van I&O Research is bereid tijdens kantooruren hierover vragen van inwoners te beantwoorden: telefonisch 053-4864703) of per mail: interview-unit@ioresearch.nl.

Ga terug...