Bezuinigingsvoorstel begroting 2010 - Radio 350

Bezuinigingsvoorstel begroting 2010

Geplaatst op: 03-09-2009 |

De raadscommissie ABZM heeft op 2 september besloten het collegevoorstel met bezuinigingen volledig in het openbaar te bespreken. Dat gebeurt op 27 oktober, waarna de raad op 13 november de begroting 2010 vaststelt.

In april heeft de raad bij de behandeling van de uitgangspunten voor de begroting van 2010 aan het college gevraagd een bezuinigingsdiscussie voor te bereiden. Het college heeft hierop een aantal scenario’s met mogelijke bezuinigingsmaatregelen in beeld gebracht en voorzien van een voorstel.

Om te voorkomen dat voorstellen die bij voorbaat geen enkele steun hebben voor onnodige onrust zouden zorgen heeft de commissie ABZM voor openbaarmaking kennis genomen van het voorstel van het college. Op woensdag 2 september heeft de commissie besloten dat alle voorstellen integraal openbaar gemaakt kunnen worden en openbaar besproken zullen worden.

Op 27 oktober 2009 wordt de begroting 2010 inclusief de bezuinigingsmaatregelen in de raadscommissie behandeld, waarna op 13 november de raad de begroting 2010 vaststelt.

Ga terug...