Twente investeert 1 miljoen in goederenvervoer - Radio 350

Twente investeert 1 miljoen in goederenvervoer

Geplaatst op: 10-09-2009 |

Het goederenvervoer groeit de komende jaren sterk, ook in Twente. Om te voorkomen dat steden en economische centra onbereikbaar worden door de toename van het goederentransport én de groeiende personenmobiliteit, is het belangrijk om het goederenvervoer in goede banen te leiden. Regio Twente stelt jaarlijks €1 miljoen beschikbaar voor maatregelen om de belangrijkste knelpunten aan te pakken. Deze selectie van meest urgente knelpunten vloeit voort uit het in 2008 vastgestelde Kwaliteitsnet Goederenvervoer Twente voor wegen, spoorwegen en vaarwegen.

Vanuit veiligheids- en leefbaarheidsoogpunt is het onwenselijk om het vrachtverkeer overal ruim baan te geven. Daarom is het maken van keuzes essentieel. Met de ontwikkeling van het zogenaamd ‘kwaliteitsnet’ wordt onderzocht waar het goederenvervoer gefaciliteerd moet worden en waar het niet gewenst is en ontmoedigd moet worden.

Kwaliteit waarborgen

Het Kwaliteitsnet Goederenvervoer Twente bestaat uit een kaart met daarop de belangrijkste verbindingen voor het goederenvervoer. Het is ontwikkeld door Regio Twente in samenwerking met de 14 Twentse gemeenten, het bedrijfsleven, vervoerders en maatschappelijke organisaties. Bij de uitwerking van het Kwaliteitsnet Goederenvervoer Twente zijn de belangrijkste knelpunten benoemd, inclusief de gewenste maatregelen, en is bepaald welke voorrang hebben. Het kwaliteitsnet moet ervoor zorgen dat wanneer de Twentse wegbeheerders gezamenlijk werken aan het oplossen van knelpunten, de kwaliteit van de netwerken voor het goederenvervoer zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.

Het achterliggende doel van het Kwaliteitsnet Goederenvervoer Twente is om ook de belangen die er zijn vanuit het goederenvervoer inzichtelijk te maken. Met het kwaliteitsnet kan het aspect goederenvervoer beter worden meegenomen bij afwegingen rond het totale regionale wegennet, naast andere belangen zoals de verkeersveiligheid en het openbaar vervoer.

Ga terug...