PvdA tegen bezuiniging VSP - Radio 350
Nu op Radio 350
14:00 - 16:00 uur
Opgewekt!
Playing
Straks
16:00 - 18:00 uur
De Middagmix
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

PvdA tegen bezuiniging VSP

Geplaatst op: 11-04-2005 |

HOLTE N/RIJSSEN - De PvdA zet nog maar weer eens in op het (omstreden) verkeersstructuurplan voor Holten, kortweg VSP genoemd. Het verkeersluw maken van het centrum wordt gezien als ‘een absolute prioriteit’. Niet alleen voor de toeristische ontwikkeling van dorp, maar ook voor de Holtenaren zelf. Bezuinigen op het VSP zijn daarom ongewenst, zo stelt de fractie van de PvdA in de gemeenteraad van Rijssen-Holten vast in de nota ‘Samen voor elkaar’.


Deze nota is een reactie op de eerste aanzet van Burgemeester en Wethouders voor de begroting van volgend jaar. In die zogenoemde kadernota wordt onder meer voorzien in minder geld voor het VSP.

De PvdA heeft ook op andere punten kritiek, onder meer op de bezuinigingsplannen van het college voor de zwembaden in Rijssen en Holten. De fractie vindt dat de zwembaden gemeentelijk bezit moeten blijven. ‘Maar met ons valt over privatisering te praten als de zwembaden open blijven en de kaartjes voor iedereen betaalbaar.’

De PvdA wil ook de gemeentewerven in zowel Rijssen als Holten open houden. Wel moet bezien worden of hier efficiënter valt te werken. Ook moet er een tariefsdifferentiatie komen. Dat wil zeggen dat de inwoners betalen al naar gelang de hoeveelheid afval die ze kwijt willen. Wie weinig afval heeft, wordt daarvoor beloond en betaalt dus minder.

Ook komt de fractie weer met een plan voor het instellen van wijkraden. In de gemeente Rijssen-Holten is al sprake van integraal wijkbeheer, waarin de bewoners nauw worden betrokken bij hun leefomgeving. De sociaal-democraten willen nog een stap verder gaan door wijkraden in te stellen, die met een eigen budget medeverantwoordelijkheid dragen voor het woon- en leefklimaat in de eigen omgeving. Rijssen en Holten moeten daartoe worden ingedeeld in ‘voor de inwoners herkenbare’ wijken.

De gemeenteraad van Rijssen-Holten vergadert vanavond onder meer ook over de kadernota.


Ga terug...