Herontwikkeling oude bedrijfsruimtes - Radio 350

Herontwikkeling oude bedrijfsruimtes

Geplaatst op: 11-04-2005 |

RIJSSEN/HOLTEN - De gemeentelijke politiek bespreekt volgende maand het ‘bedrijvigheidsplan’ van Rijssen-Holten. Nu al is duidelijk dat dan niet alleen wordt gesproken over de noodzaak en locatie van nieuwe bedrijventerreinen, maar ook over de herontwikkeling van bestaande terreinen. Revitalisering van De Mors is nadrukkelijk in beeld.


In opdracht van de provincie moeten alle Overijsselse gemeenten een bedrijvigheidsplan (laten) opstellen. Ook in Rijssen-Holten is industriegrond een schaars goed en wordt naarstig gezocht naar nieuwe mogelijkheden, eventueel in samenwerking met de buurgemeenten Wierden en Hellendoorn. In het plan wordt straks onder meer aangegeven hoe groot de behoefte aan industriegrond eigenlijk is en welke locaties het meest geschikt zijn om als industrieterreinen te worden ingericht. Een efficiënter gebruik van de bestaande bedrijventerreinen, met name De Mors in Rijssen, wordt ook in het rapport behandeld.

PvdA-fractieleider R.M.C. Delahaye nam donderdagavond in de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling al een voorschot op de nog in mei te voeren discussie. Hij vroeg wethouder W. Stegeman te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de terreinen van Holgard International BV (houten schuttingen, tuinhuisjes, etc.) aan weerszijden van de Morsweg te herontwikkelen. ‘Voor wonen, werken of natuur of een combinatie daarvan’, gaf Delahaye aan. Hij benadrukte dat deze terreinen samen een oppervlakte van zo’n 4.5 hectare hebben, hetgeen ongeveer gelijk staat aan de jaarlijkse behoefte aan industriegrond in Rijssen.

Stegeman reageerde zeer terughoudend en verwees naar de nog te voeren discussie in mei. Wel gaf hij aan dat het oude Holgard terrein van ruim anderhalve hectare vervuild is en hij de combinatie van wonen-werken daar niet zag zitten. ‘Daarvoor zijn andere locaties in beeld’, gaf hij aan.

In de verdere discussie over dit onderwerp kwam ook het terrein naast het nieuwe kantoor van bouwbedrijf Nijhuis aan de Molendijk-Noord ter sprake als een geschikte locatie om te revitaliseren.

SGP’er G. Kreijkes gaf aan dat de gemeente moet proberen om goede afspraken te maken met bedrijven, die in het verleden reeds hebben aangegeven te willen verkassen naar een nieuwe bedrijfslocatie. Hiermee kan wellicht worden voorkomen dat een ontwikkelaar deze broodnodige gronden koopt. H.J.W. Kuipers (CDA) wees ook op het beschikbaar komen van gronden door bedrijfsverplaatsingen naar nieuwe terreinen. ‘Neem nu Nijhof Wassink BV. Ik kan me voorstellen dat dit bedrijf honderdduizenden euro’s kan besparen als het direct aan de A1 zou liggen’. Gevraagd of het bedrijf inderdaad weg wil van de Galvanistraat zegt hij: ‘Ik noem dit voorbeeld niet voor niets...’


Ga terug...