Eerste combinatiefunctie onderwijs-sport gerealiseerd - Radio 350
Nu op Radio 350
23:00 - 00:00 uur
Muziek om te dromen
Playing
Straks
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Eerste combinatiefunctie onderwijs-sport gerealiseerd

Geplaatst op: 06-10-2009 |

In het kader van het Convenant Impuls brede scholen, sport en cultuur zijn door de bewindslieden van OCW en VWS geld beschikbaar gesteld aan de gemeenten om in 2012 2500 fte’s te realiseren voor ‘Combinatiefuncties’.

De gemeente Rijssen-Holten werkt graag mee aan het voorkomen en tegengaan van bewegingsarmoede en overgewicht bij jeugd door het stimuleren van sport en bewegen. Het aanstellen van een combinatiefunctionaris onderwijs-sport biedt de mogelijkheid onderwijs en sportverenigingen bij elkaar te brengen en hierdoor de (nog niet actieve) jeugd (nog meer) aan het sporten of bewegen te krijgen.

Combinatiefunctie gerealiseerd
Binnen de gemeente Rijssen-Holten zijn hierover afspraken gemaakt. De eerste combinatiefunctie onderwijs-sport is gerealiseerd. De Stichting Kinderopvang West-Twente (SKWT) is bereid gevonden de werkgeversverantwoordelijkheid van deze combinatiefunctionaris voor haar rekening te nemen. Na een pilotperiode tot 1 januari 2010 wordt de definitieve invulling van de functie vastgelegd. SKWT verzorgt de uitvoering van de Wet Buitenschoolse opvang, waarbij primair de verantwoordelijkheid ligt bij het basisonderwijs. Met de schoolbesturen VPCO Holten, St. ROOS en SKOT heeft SKWT hiertoe een convenant afgesloten. Ook kinderen van de andere scholen in Rijssen-Holten maken gebruik van buitenschoolse opvang van SKWT.

Sport en onderwijs
Vanuit de sportverenigingen zijn er vooralsnog eerst samenwerkingsafspraken gemaakt met voetbalvereniging Blauw Wit ’66 te Holten. In de overeenkomst met de gemeente is bepaald dat SKWT een combinatiefunctionaris in dienst neemt die gedeeltelijk ter beschikking wordt gesteld aan de voetbalvereniging Blauw Wit ’66. Ook is het mogelijk dat het basisonderwijs en overige sportverenigingen binnen de gemeente Rijssen-Holten voor het uitvoeren van incidentele of structurele werkzaamheden of activiteiten de combinatiefunctionaris inlenen.

Ga terug...