Jeugdsportfonds Rijssen-Holten - Radio 350

Jeugdsportfonds Rijssen-Holten

Geplaatst op: 06-10-2009 |

Het Jeugdsportfonds Rijssen-Holten is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar, woonachtig in de gemeente Rijssen-Holten, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging waar het doel is dat alle kinderen moeten kunnen sporten.

Overijssel telt 25 gemeenten. De 5 grotere gemeenten (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn, gezien het aantal inwoners, groot genoeg om een eigen Jeugdsportfonds op te richten. De overige 20 gemeenten kunnen aansluiten bij Jeugdsportfonds Overijssel. De gemeente Rijssen-Holten sloot zich op 1 januari 2009 als eerste gemeente hierbij aan.

Aanmelden
Een beroep op het Jeugdsportfonds Rijssen-Holten kan uitsluitend worden gedaan door een intermediair. Een persoon die als professional betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van de jongere. Dit zijn bijvoorbeeld jeugdhulpverleners (vooral de Bureaus Jeugdzorg), leerkrachten of medewerkers van welzijnsinstellingen en sportbuurtwerkers. Denkt u ook in aanmerking te komen als intermediair? Neem voor informatie contact op met de Jeugdsportfondsconsulent Maaike Geerdink, t (038) 457 77 82, e-mail: maaike.geerdink@jeugdsportfonds.nl of Dieger ten Berge van de gemeente, t (0548) 854 739, e-mail: d.tenberge@rijssen-holten.nl.

Spelregels jeugdsportfonds:
• De aanvraag gaat via de website www.jeugdsportfonds.nl door een erkende intermediair (Ouder(s), kinderen/jongeren en sportclubs kunnen zelf geen aanvraag doen!).
• Het Jeugdsportfonds keert uit indien ouder(s) en of verzorger(s) leven van een uitkering op bijstandsniveau en andere financieringsmogelijkheden ontbreken of zijn uitgeput;
• Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 115% van het wettelijk sociaal minimum.
• De intermediair motiveert de aanvraag door middel van het geven van korte informatie over de financiële situatie van de ouder(s) en of verzorgers. Zonder financiële motivatie wordt de aanvraag niet behandeld;
• Kinderen van 6 tot 18 jaar, woonachtig binnen de gemeente Rijssen-Holten, komen in aanmerking voor het Jeugdsportfonds Rijssen-Holten;
• De bijdrage van het Jeugdsportfonds Rijssen-Holten bedraagt maximaal €225 per jaar(sportseizoen);
• Het Jeugdsportfonds Rijssen-Holten keert géén geld uit aan jeugdigen of aan de ouder(s);
• Bijdragen voor lidmaatschap van een sportvereniging worden rechtstreeks overgemaakt naar de vereniging;
• Bijdragen voor sportkleding en andere sportattributen worden rechtstreeks overgemaakt op de rekening van de sportzaak;
• Aankopen kunnen uitsluitend gedaan worden bij Select Sport of Scapino;
• Het kind moet lid worden van een, door het NOC*NSF erkende, sportvereniging of anders in georganiseerd groepsverband gaan deelnemen aan sport;
• Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen; •
• Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van de ouders en of verzorgers dit noodzakelijk maakt;
• De intermediair ziet er op toe dat het kind daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de activiteiten van de sportvereniging, waarvoor het geld beschikbaar is gesteld.


Wij zijn op zoek naar betrokken docenten en jeugdhulpverleners
Wij zoeken betrokken docenten en/of jeugdhulpverleners die weten wat kinderen beweegt en ze in beweging kunnen brengen. Docenten en jeugdhulpverleners weten als geen ander wat kinderen beweegt. Zij kunnen kinderen juist in beweging brengen. Alle kinderen horen te kunnen sporten omdat sport kinderen samen brengt en sport gezond is: voor lichaam en geest. Soms kan dat simpelweg niet, omdat de financiële middelen er niet zijn bijvoorbeeld. Gelukkig is er het Jeugdsportfonds, dat gezinnen die het minder breed hebben graag een financieel steuntje in de rug biedt zodat ook hun kinderen kunnen sporten. Als provincie en gemeente kunnen we dit niet alleen. Wij hebben daarvoor hulp nodig van deskundige en gedreven intermediairs. Mensen die kinderen, die wel willen maar niet kunnen sporten, herkennen. En willen begeleiden ('n uurtje per kind per jaar). Dat is waar vakkunde en het hart elkaar raken. Erkent u de noodzaak en herkent u zich in dit profiel? Dan bent u waarschijnlijk een van onze (nieuwe) intermediairs. Dien een aanvraag in via www.jeugdsportfonds/nl/aanvragen of neem contact op met Maaike Geerdink, (038) 457 77 82 of maaike.geerdink@jeugdsportfonds.nl

Meer informatie
Meer informatie over het jeugdsportfonds is te vinden op www.jeugdsportfonds.nl. Via deze site kunt u ook het Jeugdsportfonds Rijssen-Holten vinden, onder de kop ‘Jeugdsportfondsen in Nederland’ via Overijssel kunt u het Jeugdsportfonds Rijssen-Holten vinden. Hier staat alle informatie over het jeugdsportfonds Rijssen-Holten.

Ga terug...