Twente vanaf 1 januari 2010 veiligheidsregio - Radio 350

Twente vanaf 1 januari 2010 veiligheidsregio

Geplaatst op: 12-10-2009 |

De 14 Twentse burgemeesters hebben besloten een Veiligheidsregio op te richten waarbinnen naast een meer gecoördineerde aanpak van de rampen en crisisbeheersing ook de opschaling van de brandweer naar regionaal niveau een onderdeel is. Dat staat in het voorstel over de invulling van de brandweerzorg in Twente, waar de bestuurscommissie Veiligheid van Regio Twente vandaag mee heeft ingestemd. Daarnaast staat in het voorstel dat de lokale basiszorg van de brandweer vanuit de gemeenten georganiseerd blijft. De brandweerkorpsen in Twente worden in vijf clusters verdeeld, dit zijn de clusters Midden (Hof van Twente, Hengelo, Borne), Oost (Enschede, Haaksbergen), West (Hellendoorn, Wierden, Rijssen-Holten), Noord (Twenterand, Almelo) en Noord Oost (Tubbergen, Dinkelland, Losser, Oldenzaal). Deze clusters werken samen op het gebied van risicobeheersing, operationele voorbereiding en specialistische en grootschalige brandweerzorg. Door de samenwerking tussen de clusters kan de besparing oplopen tot maximaal 4 ton. Het voorstel wordt voor 1 januari 2010 voorgelegd aan de colleges van burgmeester en wethouders en de gemeenteraden. Zij nemen een uiteindelijk besluit over de brandweerzorg in Twente.

Verder worden er voor een adequate sturing vijf clustercommandanten benoemd die onder de verantwoordelijkheid van de regionaal commandant de dagelijkse leiding moeten verzorgen.
Daarnaast zijn vooral op het gebied van inkoop & onderhoud, opleiden en oefenen en uniform beleid voor de repressieve organisatie stappen gezet. De bestuurscommissie vindt dat dit een goede basis is voor het vormgeven van de brandweer in de Veiligheidsregio.

Vrijwilligers
De 14 burgemeesters hebben ook de positie van de vrijwilligers besproken. Zij zijn het unaniem eens dat de vrijwilligers van groot belang zijn in de brandweerzorg in Twente. De vrijwilligers vormen de basis voor deze brandweerzorg. Door het kiezen voor deze koers willen de 14 burgemeesters de belastbaarheid van het brandweervak voor zowel de beroeps als de vrijwilligers op een beheersbaar niveau houden.

Evaluatie
Na de implementatiefase van de Wet veiligheidsregio’s wordt, na een periode van twee jaar, een moment ingebouwd om te beoordelen of de gekozen werkwijze heeft voldaan aan de verwachtingen of dat verdere stappen gezet moeten worden in de samenwerking. Het jaar 2010 wordt het implementatiejaar, dat houdt dus in dat er in 2012 geëvalueerd gaat worden.

Veiligheidsregio Twente
Naast de brandweerzorg wordt in de Veiligheidsregio Twente ook de samenwerking met ketenpartners zoals gemeenten, politie, geneeskundige hulpverlening (ambulancediensten, ziekenhuizen), ministerie van Defensie en het Waterschap Regge en Dinkel vormgegeven.

Ga terug...