Politie Twente waarschuwt voor verkeerscontrole - Radio 350

Politie Twente waarschuwt voor verkeerscontrole

Geplaatst op: 02-11-2009 |

De A1 en A35 ontwikkelen zich tot één van de belangrijkste exportwegen. Het aantal voertuigen stijgt hier meer en meer, in het bijzonder tussen de knooppunten Azelo en Buren. Uit onderzoek van Politie Twente blijkt dat het aantal ongevallen per jaar rond de 200 ligt. Een belangrijke oorzaak hiervoor is een te hoge snelheid.

Politie Twente houdt in samenwerking met de KLPD regelmatig verkeerscontroles (dag en nacht) op de A1 en A35 die gericht zijn op veiliger weggedrag, minder ongelukken en minder files. De controles zijn geen doel op zich, maar dienen als middel om veilig verkeer na te streven.

Op 5 november 2009 zal door Politie Twente en KLPD, in samenwerking met Rijkswaterstaat en Koninklijke Marechaussee, een controle op de rijksweg A1 plaatsvinden. De controle vindt plaats op de A1 rechts, gemeente Hengelo. Hier geldt een maximum snelheid van 120 km/h. De controle past in het politiebeleid om de veiligheid op de Twentse snelwegen te vergroten.

Ga terug...