Resultaat aanbesteding hulp bij het huishouden - Radio 350
Nu op Radio 350
12:00 - 13:00 uur
Zorg in de Regio
Playing
Straks
13:00 - 18:00 uur
De Middagmix
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Resultaat aanbesteding hulp bij het huishouden

Geplaatst op: 04-11-2009 |

Zorg komende jaren gegarandeerd door de aanbieders

Het resultaat van de aanbesteding voor Hulp bij het huishouden is bekend. Voldoende aanbieders deden een bod dat zowel voldoet aan de kwaliteitseisen als de prijscondities. Hiermee is het aantal benodigde uren zorg voor de deelnemende dertien gemeenten de komende jaren gegarandeerd door de aanbieders. Uitgangspunt is dat de klant kiest, de gemeente ondersteunt. De gemeenten zien erop toe dat de oude en de nieuwe aanbieders op korte termijn overleggen over de continuïteit van de zorg en de overname van personeel.

De gemeente Rijssen-Holten heeft op 3 november 2009 de volgende 5 aanbieders contracten gegund: TSN, Tzorg, Stichting RST zorgverleners, Bureau SPV en Solace. De gemeente heeft de wettelijke verplichting om deze opdracht aan te besteden. De gemeente gaat voor de duur van 2 jaar raamovereenkomsten afsluiten die ingaan per 1 januari 2010. Klanten die zorg in natura wensen kunnen daardoor kiezen uit bovengenoemde aanbieders.

Verhoging tarieven
Bij deze aanbesteding zijn de tarieven ten opzichte van de vorige periode met 14% verhoogd tot maximaal 22,55 euro per uur voor de meer intensieve hulp bij het huishouden en met 23% verhoogd tot maximaal 19 euro per uur voor de gewone huishoudelijke hulp. Consequentie hiervan is dat de gemeente voor hogere kosten komt te staan. Bij het vaststellen van de maximum uurtarieven is uitgegaan van FWG 10 (functiewaarderinsgroep) voor HH1 en FWG 15 (functiewaarderingsgroep) voor HH2 op basis van de CAO Verpleeg en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Hierbij gaat het om Hulp bij het huishouden en niet om persoonlijke verzorging op basis van de AWBZ.

Door de Twentse gemeenten is uitgebreid vooronderzoek gedaan naar een verantwoorde opbouw van de kostprijs voor Hulp bij het huishouden inclusief overhead. De Twentse gemeenten hebben daarom steeds de overtuiging gehad dat voor het geboden tarief kwalitatief goede hulp kan worden geboden. Die overtuiging wordt nu bevestigd, geselecteerde aanbieders boden voor alle Twentse gemeenten in totaal 113% van het gevraagde aantal uren.

Waarborg werkgelegenheid
In het bestek is ruim aandacht besteed aan de overname van het personeel en het borgen van de werkgelegenheid. De gemeente Rijssen-Holten ziet er scherp op toe dat aanbieders na gunning direct in gesprek gaan over de overname van het personeel. Alle aanbieders die inschreven verklaren schriftelijk bereid te zijn om personeel over te nemen van de voorgangers. Ook doen zij diverse voorstellen voor de doorontwikkeling van personeel en het behoud van arbeidsplaatsen. Deze voorstellen bespreken we met de nieuwe aanbieders zodat zo spoedig mogelijk concrete afspraken worden gemaakt.

De gemeente houdt het volgende scherp in de gaten en ziet erop toe:
• Rechtspositie van het huidige personeel wordt gerespecteerd;
• De kwaliteit wordt gehandhaafd;
• De geldende CAO wordt nageleefd;
• Cliënten mogen zoveel mogelijk hun huidige hulp houden;

Deze onderwerpen zijn in een gesprek met de ABVA/KABO ook nog eens verzekerd door wethouder Wallinga van de gemeente Enschede, namens de 13 gemeenten. Bovendien is vastgesteld dat de werkgelegenheid in deze sector alleen maar groeit door de vergrijzing. Er zijn banen genoeg. Wie onder welke voorwaarden de werkgever wordt, is een verantwoordelijkheid van de (oude en nieuwe) werkgevers en de vakbonden.

Volgende week ontvangen de cliënten in Rijssen en Holten van de gemeente informatie over de veranderingen en de wettelijke keuzemogelijkheden.
Chronologie
• 2006. Gemeente wordt verantwoordelijk voor het uitvoeren van Hulp bij het huishouden. De gemeenten doen een geslaagde openbare aanbesteding voor Hulp bij het Huishouden.
• 2007-2008 Bij de overgang van de AWBZ naar de Wmo worden klanten opnieuw geïndiceerd.
• 2009 De 13 Twentse gemeenten vereenvoudigen op verzoek van de regionale aanbieders de procedure voor de aanbesteding (en verlagen daarmee de kosten voor aanbieders) door gezamenlijk aan te besteden met minder administratieve verplichtingen. De aanbesteding start op 15 juni 2009.
• De Europese aanbesteding is voltooid op 17 september 2009. Er is nog een aanvullende meervoudige onderhandse aanbesteding nodig. Deze start op 9 oktober 2009.
• 3 november 2009. De meervoudige onderhandse aanbesteding is voltooid. Per 1 januari 2010 verzorgen nieuwe aanbieders de Hulp bij het Huishouden. Er geldt een overgangsperiode tot 1 april 2010.

Ga terug...