CDA Rijssen-Holten presenteert verkiezingsprogramma - Radio 350
Nu op Radio 350
23:00 - 00:00 uur
Muziek om te dromen
Playing
Straks
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiƫn

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

CDA Rijssen-Holten presenteert verkiezingsprogramma

Geplaatst op: 06-11-2009 |

CDA Rijssen-Holten heeft vandaag haar verkiezingsprogramma voor 2010-2014 bekend gemaakt. In het programma zijn een aantal duidelijke keuzes gemaakt. Er van uitgaande dat de huidige moeilijke financieel-economische periode nog aanhoudt, heeft het CDA gekozen voor realistische doelen. Bij al haar voorstellen heeft het CDA duurzaamheid en respect als uitgangspunt gehanteerd. Respect betekent in de volle omvang rekening houden met de belangen van een ander. Het stelt normen, niet alleen aan burgers op straat onderling, maar ook bij de gemeente. Duurzaamheid door evenwicht tussen nu en later, met het oog op de wensen voor zowel het heden als de toekomst, daar waar economische, ecologische en sociale belangen bij elkaar komen voor een goede inzet van de middelen die er zijn in onze gemeente. Het CDA wil zich inzetten om de effecten van ons gedrag niet af te wentelen op toekomstige generaties.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 heeft het CDA de volgende vier speerpunten uit het programma gelicht:

1. Verkeer: Uitvoeren van 1e fase van de Verkeersstructuurplan Holten gericht op een verkeersluw en veilig dorpscentrum
2. Wonen: Woningbouw waarbij voor de samenstelling en de groei van de eigen bevolking voldoende aanbod is van betaalbare koop- en huurwoningen.
3. Jongeren: Als CDA geven we hoge prioriteit aan de jongeren: zo moet de gemeente initiatief nemen om ervoor te zorgen dat er voldoende scholingsmogelijkheid en werk is.
4. Vrijwilligers: Het CDA beschouwt het maatschappelijk middenveld, zoals sport- en culture verenigingen en levensbeschouwelijke organisaties als het cement van de samenleving. Vrijwilligers zijn daarbij essentieel. Het CDA zet daarom in op een goede ondersteuning en waardering van het vrijwilligerswerk.

Naast deze vier speerpunten heeft het CDA per programma een aantal duidelijke doelstellingen geformuleerd. Deze zijn concreet en duidelijk, zodat de burger weet wat hij kan verwachten van het CDA na de gemeenteraadsverkiezingen. Het CDA is een partij die ook na de gemeenteraadsverkiezingen aangesproken kan en mag worden op haar verkiezingsprogramma. De CDA-fractie bestaat uit goede vertegenwoordigers die verantwoordelijkheid willen dragen.
Het volledige verkiezingsprogramma van het CDA Rijssen-Holten, met daarin alle punten voor de verkiezingen, is vanaf vandaag te downloaden op de website van het CDA Rijssen-Holten www.cdarijssen-holten.nl

Ga terug...