Krijgt Holten de expositieruimte die het verdient? - Radio 350
Nu op Radio 350
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Playing
Straks
07:00 - 10:00 uur
De Flierefluiter
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Krijgt Holten de expositieruimte die het verdient?

Geplaatst op: 08-11-2009 |

De VHBK gáát ervoor!
Op 5 november jl. is in dorpshuis De Boschkamp in Holten de Vereniging van Holtense Beeldende Kunstenaars (VHBK) opgericht. HOOFDDOELSTELLING van de VHBK is het (doen) realiseren van professionele en aansprekende expositieruimte in het centrum van Holten. Overige doelstellingen:
a. het organiseren van activiteiten van en voor de aangesloten leden;
b. exposities en workshops organiseren voor de inwoners en bezoekers van Holten;
c. educatieve programma’s opzetten in samenwerking met de Scholengemeenschap.

Samenwerking
De initiatiefgroep , bestaande uit Wim Kwakernaak, Hans Wissink, Gerrie Oplaat, Fréan Visscher en Dirk van Brink, heeft het afgelopen halfjaar voorbereidende besprekingen gevoerd met o.a. de Oudheidkamer en de Nagelhoutstichting en de Gemeente met het oog op mogelijke samenwerking. Deze samenwerking wordt door de VHBK uitermate belangrijk gevonden en door de gemeente van harte toegejuicht.
Inmiddels hebben zich al ruim 25 leden aangemeld. Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor zowel beroeps- als vrijetijdskunstenaars. Gezien de hoofddoelstelling van de vereniging richt de VHBK zich met name op de kunstenaars uit Holten en buurtschappen van Holten. Kunstliefhebbers die zelf niet actief met de beoefening van beeldende kunst bezig zijn, maar die het initiatief wel willen steunen, kunnen donateur van de vereniging worden.

Officiële oprichting.
Begin volgend jaar zal de eerste officiële algemene ledenvergadering worden gehouden waarin o.a. de nu nog in voorbereiding zijnde statuten worden vastgesteld. Hiervoor heeft notariskantoor Heupink & Verbeek uit Markelo de belangeloze medewerking toegezegd.
Het logo van de VHBK is ontworpen door mede-initiatiefnemer Dirk van Brink. Dit logo werd tijdens de oprichtingsvergadering aan de aanwezigen gepresenteerd.

Etalage-expositie met Publieksprijsvraag.
Tijdens deze bijeenkomst lanceerde Gerrie Oplaat de eerste activiteit van de vereniging: een etalage-expositie door leden van de vereniging bij plaatselijke winkels en andere geschikte bedrijven. Aan deze expositie zal een prijsvraag worden verbonden voor de bewoners van Holten. Vanuit de Holtense Handelsvereniging is positief op dit initiatief gereageerd.
Reacties en suggestie zijn van harte welkom op email vhbk@live.nl

Ga terug...