Liezen en Lokerveld: nog veel onduidelijk - Radio 350

Liezen en Lokerveld: nog veel onduidelijk

Geplaatst op: 14-04-2005 |

Vestiging van een voorkeursrecht voor aankoop van grond in Holten betekent niet dat daar binnenkort gebouwd wordt. Er volgen nog tal van procedures, en met de projectontwikkelaars is de gemeente ook nog lang niet klaar.


Voor 133 hectare grond op Lokerveld en 35 hectare op De Liezen geldt nu dat eigenaren hun bezit - als ze willen verkopen - eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Dat is om te voorkomen dat grondeigenaren hun hectares voor een hoge speculatieprijs verkopen aan projectontwikkelaars.

Het grootste deelt van De Liezen is in handen van twee projectontwikkelaars, maar het overleg vlot niet, volgens de gemeente. Er wordt teveel geschermd met al gemaakte afspraken en verkopen, terwijl de gemeente denkt dat een groot gedeelte van de grond juridisch gezien nog in handen is van de oorspronkelijke bewoners.

Nu het voorkeursrecht gevestigd is moeten alle gegevens, met peildatum 8 april, boven tafel komen. Daarna wordt verder gepraat over ontwikkeling van het gebied. De gemeente wil graag gemengd huur en koop bouwen. Er moeten ongeveer vierhonderd huizen komen.

Holten mag zo’n 25 huizen per jaar extra bouwen. Maar de gemeente heeft ook nog steeds de ontwikkeling van De Kol in het achterhoofd. Dat staat nu op een laag pitje, maar eigenlijk wil Rijssen-Holten dat gebied nog eerder ontwikkelen dan De Liezen, ware het niet dat er momenteel geen geld is om het gebied waar nu nog industrie gevestigd is te ontwikkelen. Het kan dus best zijn dat het nog decennia duurt voordat De Liezen volgebouwd is.

Verder staat het nog niet vast wat er mogelijk is op Lokerbroek. De gedeputeerden Rietkerk en Abbenhues hebben instemmend op de plannen gereageerd, maar de inhoudelijke discussie kan nu pas beginnen. Ook de raad komt nu pas aan bod, nu het gevaar van speculatieve aankopen verdwenen is.

‘We moeten nog van alles onderzoeken. Milieu, water, landschap’, geeft burgemeester B. Koelewijn aan. ‘Misschien is het gebied zelfs wel MER-plichtig.’ In een Milieu Effect Rapportage wordt aangegeven wat de gevolgen voor het milieu zijn.

Op het terrein is plek voor industrie categorie 4 (één van de zwaarste categorieën industrie), maar volgens wethouder Stegeman moet daar niet zo zwaar aan worden getild. ‘Het gaat om bedrijven die we nu ook al hebben. Daar zitten geen rare bedrijven tussen. Een autospuiterij heeft al categorie 4.’

Mensen die nog vragen hebben, kunnen vanavond terecht in het voormalige gemeentehuis in Holten. Om acht uur begint daar een informatiebijeenkomst.


Ga terug...