Te paard door het nationaal park Staatsbosbeheer legt ruiterroutes aan - Radio 350

Te paard door het nationaal park Staatsbosbeheer legt ruiterroutes aan

Geplaatst op: 27-11-2009 |

Het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug trekt vele bezoekers die genieten van de prachtige natuur.

Met die vele bezoekers zijn er ook vele wensen. Als terreineigenaar wil Staatsbosbeheer iedereen graag welkom heten in haar terreinen. Er is dan ook enkele jaren geleden een Werkgroep Ruiterpaden ingesteld om in goed overleg voorzieningen voor ruiters en menners te treffen. Het mooie resultaat is nu dat er meerdere routes zijn aangelegd, die onderling te verbinden zijn.
Hiermee wordt gevolg gegeven aan één van de doelen die in het Beheer- en inrichtingsplan van het nationaal park, Levend Paars, zijn beschreven.

Met de aanleg van de routes hebben de ruiters gelegenheid om vanaf steunpunt in Haarle (8 km) en steunpunt Braakman/Noetsele in Nijverdal (9 km) een tocht door het nationaal park te maken. Daarnaast blijft er voor zowel ruiters als menners de gelegenheid om de (openbare) zandwegen in het gebied te gebruiken. Via deze openbare wegen kunnen de routes onderling met elkaar worden verbonden.
Ook vanaf de Holterkant (steunpunt ‘Numendal’, ter hoogte van Raalterweg/Motieweg) wordt aan een ruiterroute gewerkt.

De gekozen tracés zijn in goed overleg vanuit de werkgroep ruiterpaden tot stand gekomen. Hierin hebben een aantal vertegenwoordigers van de omliggende maneges en verenigingen plaats genomen.

In samenwerking met de gemeente Rijssen-Holten wordt binnenkort overgegaan tot het markeren van de Holten route. Het startpunt is op het dagrecreatieterrein, gelegen op de hoek van de Raalterweg en de Koordesweg. Dit terrein is door de gemeente Rijssen-Holten voor een deel speciaal ingericht om daar te parkeren met een trailer, en om het paard uit te stallen in een daarvoor gemaakte paddock. Een grondwaterbron zorgt voor vers water.

Begin 2010 zullen de werkzaamheden afgerond zijn en is de route bewegwijzerd met paaltjes met een symbool.

Ga terug...