Straatversiering op 30 april en 5 in Rijssen? - Radio 350

Straatversiering op 30 april en 5 in Rijssen?

Geplaatst op: 30-11-2009 |

De Oranjevereniging Rijssen is volop bezig met het uitwerken van een programma voor
30 april en 5 mei.

Zoals u waarschijnlijk wel weet is 2010 weer een lustrumjaar en wordt dit jaar ook 5 mei weer
volop gevierd. Het is namelijk al weer 65 jaar geleden dat Nederland is bevrijd van de bezetter.
Tradities zijn er om in ere te houden en daarom zouden wij als Oranjevereniging graag zien dat
heel Rijssen volgend jaar dan ook weer versierd is. Uiteraard wordt de mooist versierde straat
hiervoor beloond. Hoe en wat wordt nog verder uitgewerkt.

Concreet vragen wij van u om onder uw leden en/of medebewoners te peilen of er interesse bestaat om hieraan mee te doen. Ook zou u, indien gewenst, een klein evenement of iets dergelijks
op kunnen zetten ter promotie van uw straat en/of buurt.

Wij hebben ook het idee opgepakt om een grote optocht te houden waar naast de individuen en
groepen ook grote praalwagens aan mee kunnen doen. Omdat dit de nodige voorbereiding vraagt
van ons, maar nog meer van de deelnemers, willen we graag uw mening over eventuele deelname
hieraan.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de oranjevereniging Rijssen te vinden op

www.oranjeverenigingrijssen.nl

Ga terug...