Na bedrijventerrein De Mors nu duurzaamheid voor de Noordermors en De Haar - Radio 350
Nu op Radio 350
12:00 - 18:00 uur
De Middagmix
Playing
Straks
18:00 - 21:00 uur
De Platenkast
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Na bedrijventerrein De Mors nu duurzaamheid voor de Noordermors en De Haar

Geplaatst op: 09-12-2009 |

De grote opknapbeurt van bedrijventerrein De Mors is bijna afgerond. Nu wordt het noordelijker deel aangepakt op dezelfde wijze als De Mors. Eén van de nieuwe onderdelen zijn mogelijk energie- of duurzaamheidscans bij bedrijven. Op woensdag 9 december om 10.30 uur nemen stuurgroepleden afscheid om plaats te maken voor de nieuwe stuurgroep die is samengesteld uit vertegenwoordigers van gemeente, bedrijfsleven en de Kamer van Koophandel.

Vanaf 2005 is er gewerkt aan het verbeteren van de duurzame kwaliteit van het bedrijventerrein de Mors (Noord deel Oost/ deel West) in Rijssen. Dit traject nadert zijn voltooiing: alle in het Masterplan Revitalisering de Mors opgesomde projecten zijn zo goed als afgerond. De verwachting is dat eind 2009 alles gereed is.

De werkzaamheden die zijn uitgevoerd hebben betrekking gehad op het afkoppelen van hemelwater, het opnieuw inrichten van de openbare ruimte zoals de aanleg van parkeerplaatsen en openbaargroen. Ondernemers hebben meegewerkt aan de totale facelift van het terrein met het verbeteren van het eigen gebouw en/of het eigen terrein.

Nu wordt de volgende stap gezet: het revitaliseren van het noordelijk deel van De Mors: de Noordermors I t/m IV. In dit deel worden dezelfde stappen genomen als in De Mors zoals het afkoppelen van regenwater, betere parkeervoorzieningen en andere maatregelen in de openbare ruimte. Daarnaast worden mogelijk ook energiescans opgezet.

In het voorjaar van dit jaar is door DHV een kwaliteitsscan uitgevoerd op de terreinen Noordermors I t/m IV in Rijssen en De Haar I en II in Holten. Het doel van deze kwaliteitsscan is het verkrijgen van inzicht in de huidige en de potentiële kwaliteit van de bedrijventerreinen, gelabeld aan de hand van een sterrenkwalificatie en het proces waarop de potentiële kwaliteit kan worden behaald.

Wethouder Ab Stegeman: “met de duurzaamheidscans willen we onderzoeken hoeveel bedrijven kunnen besparen. Wat het ene bedrijf aan afval produceert, kan bij het andere bedrijf als energie binnen komen. Ook de houtbedrijven in de gemeente kunnen wellicht wat betekenen voor elkaar. Dat gaan we uitzoeken. Wij denken dat bedrijven soms een besparing kunnen bereiken van meer dan 20%. Maar ook belangrijk is de omgeving van de Maatgraven. Die willen we aantrekkelijker maken voor ontspannen, dus ook voor de werknemers van de bedrijven die tussen de middag een luchtje scheppen. Al deze maatregelen kunnen we niet alleen uitvoeren. Dit doen we graag samen met de ondernemers uit deze gebieden.”

Doorstart stuurgroep
Woensdag 9 december 2009 wordt officieel een doorstart gemaakt. Voorafgaande aan de reguliere stuurgroepvergadering neemt de stuurgroep om 10.30 uur afscheid van een aantal leden van de oude stuurgroep. Dit zijn o.a. de heren AJ. ter Steege, B. van Losser (kan i.v.m. een ongeval hier niet bij aanwezig zijn), mevrouw M. ter Laak (KvK) en mevrouw L. van der Veen (Oost).
In de nieuwe Stuurgroep nemen andere vertegenwoordigers deel van de HIG, de KWR en Business club De Tijd.

Achtergrondinformatie
De uitvoering van deze werkzaamheden zijn mede mogelijk gemaakt door een door de provincie Overijssel een subsidie verstrekt op basis van de Kaderverordening “In actie voor werk Overijssel 2004” en het daarbij behorende uitvoeringsbesluit.

Deze subsidieregeling (uit 2004) heeft een vervolg gekregen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs) onderdeel herstructurering bedrijventerreinen. De Ubs-subsidieregeling heeft in zijn algemeenheid gezegd betrekking op de herstructurering van bedrijventerreinen en de daarbij uit te voeren werkzaamheden in de publieke ruimte.

Om voor de Ubs-subsidieregeling in aanmerking te komen moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Een van de voorwaarden is dat er een koppeling gemaakt wordt met het Kwaliteitsscoresysteem bedrijventerreinen. Dit wil zeggen dat uitvoering van een kwaliteitsscan aan een herstructureringsproject vooraf moet gaan.

Een vervolg op het revitaliseringtraject vindt plaats door de bestaande projectgroep en stuurgroep Revitalisering de Mors een vervolg te geven en wel in de Project- en Stuurgroep Duurzaamheid Bedrijventerrein.

Ga terug...