Gemeente ondersteunt Stichting De Sterkerij - Radio 350

Gemeente ondersteunt Stichting De Sterkerij

Geplaatst op: 14-12-2009 |

Sociale activering door realisatie van bakkerijafdeling

Vanuit de visie op sociaal beleid: gemeente wil haar burgers zoveel mogelijk lokaal laten participeren in de samenleving, is besloten de Stichting De Sterkerij een bedrag van 15.000,00 euro beschikbaar te stellen voor de realisatie van een bakkerijafdeling.

Stichting De Sterkerij
De Sterkerij is een bedrijf voor jongeren die geïndiceerd zijn voor de Sociale Werkvoorziening (WSW) of in het bezit van een WAJONG-uitkering, die niet deelnemen aan het arbeidsproces. Te goed voor dagbesteding via de zorg en net niet in staat om in het ‘normale’ bedrijfsleven te functioneren. Doel van De Sterkerij is om deze jongeren bewust niet in het reguliere bedrijfsleven te laten werken maar hun een eigen werkplek, met eigen werktempo te geven, kortom: De Sterkerij.
De Sterkerij staat voor het helpen van mensen aan ‘zinvol’ werken waarbij voldoening en het gevoel dat ze werken voorop staan.

De Sterkerij was van oudsher een afdeling in de jutefabricage. In deze afdeling werd een (soort) pap toegediend aan de jute, welke hierdoor sterker werd. Dit kan vertaald worden naar de doelstelling van de stichting. Jongeren die bij de stichting komen werken en door deze ‘toevoeging’ er sterker van worden. Ook geeft deze naamkeuze een doelstelling van de stichting weer zoals: “De Sterke-Rij”. Samen sterker worden in je maatschappelijke rol en betrokkenheid.

De Sterkerij is al begonnen met een promotieafdeling die zich richt op het fabriceren van kartonnen onderzetters bedrukt met reclame en aan de andere zijde met bijvoorbeeld een collectoritem, zoals oude gebouwen van een gemeente of auto’s van een vervoersbedrijf. Diverse producten kunnen door hen worden bedrukt. Ook zijn ze gestart met een fietsenmakerij. Met de plaatselijke politie en de gemeente is overeenstemming bereikt dat de, door de politie ‘gevonden fietsen’ tweemaal per jaar ‘om niet’ door De Sterkerij worden opgehaald. Werknemers van De Sterkerij knappen deze op en verkopen de fietsen.

Bakkerijafdeling
Voor de realisatie van een eigen bakkerijafdeling heeft De Sterkerij een startbedrag nodig om dit van de grond te krijgen. Wethouder H. ter Keurst biedt de Stichting De Sterkerij op donderdag 17 december een waardecheque aan van 15.000,00 euro. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat tussen nu en 1 jaar ten minste 10 mensen vanaf de wachtlijst Wsw en andere werkzoekende doelgroepen (vanuit de gemeente Rijssen-Holten) een passende (on)betaalde werkplek krijgen.

Wethouder H. ter Keurst: “Er mag dan van de werkloze werkzoekende verwacht worden dat de wil aanwezig is, soms heeft men net even een duwtje in de rug of steun nodig om in het arbeidsproces te komen. Bovendien geeft het beschikbaar stellen van een bijdrage in de bakkerijafdeling een passende uitvoering aan onze visie op activering en re-integratie door werk.

Ga terug...