Internationale Vrouwendag 8 maart - Radio 350

Internationale Vrouwendag 8 maart

Geplaatst op: 18-02-2010 |

Kennismaken met een mantelzorger en workshop buikdansen

De projectgroep Dubbelportret nodigt alle vrouwen uit de gemeente Rijssen-Holten uit om elkaar te ontmoeten op Internationale Vrouwendag op maandag 8 maart 2010. Het thema is ‘Mantelzorg: van moeilijkheden naar mogelijkheden’.

Het programma is georganiseerd op maandagmiddag 8 maart 2010 door projectgroep Dubbelportret* met als doel: stimuleren dat vrouwen uit verschillende culturen elkaar ontmoeten en leren kennen. Het onbekende bekend maken op een persoonlijk niveau, zodat men straks niet alleen naast elkaar maar vooral met elkaar zoekt naar overeenkomsten die er bestaan tussen vrouwen. De bijeenkomst wordt gehouden in Restaurant De Blauwe Reiger, Wierdensestraat 50 in Rijssen en start om 13.30 uur, (inloop vanaf 13.00 uur). De entree van de bijeenkomst is € 2,--.

Waarom mantelzorg?
De projectgroep Dubbelportret vindt het belangrijk om het onderwerp mantelzorg te behandelen. Het verlenen van mantelzorg wordt te vaak als vanzelfsprekend ervaren door de zorgvrager, de mantelzorger zelf en zorgaanbieders. Mevrouw Vrielink van Zorgbelang Overijssel leidt de middag en introduceert het programma over mantelzorg en respijtzorg. In een film worden portretten getoond van verschillende mantelzorgers. In een kleine groep wordt een mantelzorger nagespeeld en kunnen vragen worden gesteld om een beter beeld te krijgen van de mantelzorger. In de pauze is er tijd voor een hapje en een drankje. Na de pauze wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden besproken wat het betekent om mantelzorger te zijn en waar mantelzorgers terecht kunnen voor hulp en ondersteuning. Mevrouw Velding, mantelzorgconsulent in Rijssen van de Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel vertelt waar men in Rijssen-Holten terecht kan met vragen over mantelzorgondersteuning.

Na al het luisteren en praten is het tijd om actief te worden en de heupen los te maken in de workshop buikdansen.

Opgave
Belangstellenden kunnen zich voor donderdag 4 maart 2010 telefonisch of via e-mail opgeven. Dit kan bij de volgende personen:
- Chantal Huisman, telefoon (0548) 854 426, e-mail: c.huisman@rijssen-holten.nl
- Gerdien Tigelaar, telefoon (0548) 514 163, e-mail: g.tigelaar@concepts.nl
- Gesien Breukelman, telefoon (0548) 515 690, gesienbreukelman@hotmail.com

*Deze bestaat uit vertegenwoordigers van o.a. de Rijssense Vrouwenraad, Vrouwen van Nu, Syrisch Orthodoxe vereniging ABGAR, Turkse vereniging SSR, Molukse stichting Teripang, Passage, Werkgroep Vluchtelingenwerk en de gemeente Rijssen-Holten.

Ga terug...