Plan voor bouw in Dorpsstraat te massaal - Radio 350

Plan voor bouw in Dorpsstraat te massaal

Geplaatst op: 30-05-2005 |

HOLTEN - Het plan van bouwbedrijf Rozenkamp bv uit Nieuw-Heeten om op de percelen Dorpsstraat 60, 62 en 64 een appartementencomplex van drie verdiepingen te bouwen gaat niet door. De gemeente Rijssen-Holten vindt het complex te massaal voor deze omgeving en bovendien past het niet in het huidige bestemmingsplan.


Rozenkamp diende een principeverzoek in voor de bouw van tien appartementen. Acht appartementen met een oppervlakte van zo’n 120 vierkante meter groot, twee appartementen nog wat groter. De grotere appartementen zouden op de bovenste verdieping komen. Onder het complex moest een parkeergarage komen met ruimte voor vijftien parkeerplaatsen. De entree van de parkeergarage stond gepland aan de Keizersweg.

De gemeente Rijssen-Holten is het niet eens met de plannen. Het principeverzoek past namelijk niet binnen het geldende bestemmingsplan. Dat er momenteel wordt gewerkt aan een herziening van dat bestemmingsplan maakt weinig verschil: het is zeer waarschijnlijk dat in dat bestemmingsplan alles blijft zoals het nu is. In het huidige bestemmingsplan heeft het perceel Dorpsstraat 60 de bestemming woonhuizen en de percelen 62 en 64 winkels.

Verder past het plan niet in het beeld dat de gemeente in de Dorpsstraat wil creëren. De structuurvisie Holten Kom, waarin één en ander wordt vastgelegd, is nog in de maak. In een gesprek heeft Rozenkamp wel te horen gekregen welk beeld de gemeente in de Dorpsstraat wil creëren.

In dat beeld is geen plaats voor appartementencomplexen zoals de Abraham Berghof. De gemeente denkt aan ‘beperkte hoogte en een groene setting’.

Omdat de percelen vallen binnen het gebied ‘historische invalswegen en vooroorlogse bebouwing Holten’, past het plan ook niet in de Welstandsnota.

Ook loopt Rozenkamp tegen het Groenstructuurplan aan. Het plan grenst namelijk aan de zijde van de Keizersweg aan een groenstrook die aangemerkt is als structuurgroen. In het plan wordt deze strook doorsneden door de entree van de parkeergarage, ook al bevindt de in- en uitrit voor de garage zich vanuit veiligheidsoogpunt wel op de juiste plek.

Tot slot biedt de woonvisie geen ruimte voor zulke grote aantallen appartementen.


Ga terug...