Brede steun voor plan Lokerbroek - Radio 350

Brede steun voor plan Lokerbroek

Geplaatst op: 31-05-2005 |

Brede steun voor plan Lokerbroek
HOLTEN/RIJSSEN Met een overgrote meerderheid ging de gemeenteraad gisteravond akkoord met de plannen voor nieuwe bedrijventerreinen rond Holten. Vooral GB en VVD stribbelden tegen, waarbij liberaal J. Kevelam burgemeester B. Koelewijn tegen zich in het harnas jaagde met de opmerking dat Lokerbroek een soort Rijssense enclave in Holten zou worden.


Punt van discussie was gisteravond eigenlijk alleen het beoogde bedrijventerrein Lokerbroek. De locatie, zo betoogde VVD-fractievoorzitter J. Kevelam, is eigenlijk slecht gekozen. In het door de gemeente opgestelde bedrijvigheidsplan wordt Lokerbroek aangewezen als toekomstig industrieterrein, naast een beperkte uitbreiding van Vletgaarsmaten. ‘Vleesch nog visch’, aldus Kevelam. Naar zijn mening zou direct voor een locatie direct aan de A1 gekozen moeten worden. De plek waar Lokerbroek nu is voorzien ligt namelijk op nog ruime afstand van de snelweg.

Kevelam streek burgemeester B. Koelewijn bovendien fors tegen de haren in door op te merken dat een ander nadeel van Lokerbroek is, ‘dat het straks een soort enclave van Rijssense bedrijven is in Holten’. Die terminologie schoot bij bruggenbouwer Koelewijn helemaal in het verkeerde keelgat. ‘Een volstrekt verkeerde manier om te kijken naar de belangen van Rijssense en Holtense bedrijven’, aldus Koelewijn. Het is ook absolute onzin om te veronderstellen dat er verschillen gaan groeien tussen het Holtense en Rijssense bedrijfsleven.’

Volgens de burgemeester is er geen sprake van dat in Lokerbroek straks alleen Rijssense bedrijven komen. ‘Er kunnen ook Holtense bedrijven naar toe.’ En Rijssense bedrijven zouden bovendien ook naar Vletgaarsmaten kunnen. ‘We zullen tot typeringen van de bedrijfsterreinen komen’, legde Koelewijn uit om aan te geven dat de vraag of een bedrijf naar Vletgaarsmaten gaat of naar Lokerbroek afhangt van het type bedrijf en niet de huidige plaats van vestiging.

Kern van het betoog van Kevelam was overigens de vraag of bij vaststelling van het bedrijvigheidsplan alle andere mogelijke locaties voor bedrijventerreinen geblokkeerd zijn. Die vraag stelde de VVD’er aan de andere raadsfracties. Eenduidige antwoorden kreeg hij niet. Het meest duidelijke antwoord kwam van PvdA’er Meijerink: ‘We houden nooit op met denken.’ De andere fracties herhaalden slechts dat ze nu aan Lokerbroek vasthouden. De reacties leken een beetje op ‘vleesch noch visch’, maar Kevelam hoorde desondanks tussen de regels door voldoende om met het bedrijvigheidsplan in te stemmen. Dit in tegenstelling tot GemeenteBelang, dat alleen landbouw in het gebied wenst.

Het voorkeursrecht voor Lokerbroek, waarmee de gemeente recht van eerste koop in het gebied krijgt, werd eveneens aangenomen door de raad. Daar bleef de VVD, samen met GB, overigens wél tegen. Immers het voorkeursrecht geldt louter voor Lokerbroek.


Ga terug...