Kerkgangers zorgen voor overlast - Radio 350

Kerkgangers zorgen voor overlast

Geplaatst op: 05-06-2005 |RIJSSEN - Bewoners van de appartementen aan de Elsenerstraat hebben bij de gemeente Rijssen-Holten geklaagd over de parkeeroverlast, die zij op zondag ondervinden van bezoekers van de Schildkerk.

De kerkgangers parkeren hun voertuigen massaal buiten de hiervoor aangewezen parkeervakken.

Dit parkeergedrag heeft alles te maken met de voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis in Rijssen. Een deel van de parkeerplaatsen op Het Schild kan hierdoor langere tijd niet meer gebruikt worden.

‘En mensen willen hun auto nu eenmaal zo dicht mogelijk bij de plek van bestemming neerzetten’, weet ook B. van Eijk, de wijkagent voor het centrum van de Reggestad. Hij vertelt dat naar aanleiding van deze klachten de gemeente een brief heeft gestuurd naar de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente met het verzoek de kerkgangers via het kerkblad te wijzen op de parkeeroverlast die zij veroorzaken in de Elsenerstraat en het feit dat de politie hiertegen, na twee zondagen waarschuwingen te hebben uitgedeeld, gaat optreden.

‘In het vervolg wordt het wild parkeren in de Elsenerstraat, dat willen zeggen het parkeren buiten de parkeervakken, bekeurd. Jammer geld, probeer dit te voorkomen’, adviseert de kerkvoogdij de gelovigen om te vervolgen: ‘We zullen er met elkaar aan moeten wennen dat in de nabije toekomst het parkeren in de naaste omgeving van de Schildkerk moeilijker wordt. Het is iets verder lopen, maar tussen de Walstraat en het Hoge Pad is volop parkeergelegenheid.’


Ga terug...