Plannen voor energiecentrale in Rijssen - Radio 350

Plannen voor energiecentrale in Rijssen

Geplaatst op: 16-04-2010 |

Een samenwerkingsverband van ondernemers, het Waste Consortium Rijssen (WCR), heeft vergaande plannen voor de bouw van een milieuvriendelijke energie-installatie in Rijssen. Het Waste Consortium Rijssen bestaat uit Ten Brinke Recycling en de Van Dam Groep uit Rijssen en Eurocore Holding uit het Noord-Overijsselse Tuk.

De installatie verwerkt afvalstoffen bij zeer hoge temperaturen tot gas en warmte en levert zo genoeg energie voor ca. tienduizend huishoudens. Dit proces is een milieuvriendelijk alternatief voor het storten van afval. De installatie, die 30 miljoen euro kost, levert ongeveer 25 banen op. Zodra de gemeente groen licht geeft kan het project van start.

Naast de nieuwe installatie zijn er plannen voor het opzetten van een kenniscentrum op het terrein van Ten Brinke om de nieuwe technieken verder te verspreiden en personeel op te leiden. "We werken daarbij samen met de Universiteit Twente. Van hieruit willen we kennis vermeerderen, overdragen en mensen opleiden die met deze installaties om kunnen gaan."

Beoogde locatie van de uiterst innovatieve installatie is het terrein van Ten Brinke Recycling aan de Morsweg. BDC architecten uit Rijssen ontwerpt een bedrijfshal die past in de omgeving. Het gaat om een zogenaamde High Temperature Conversion of Waste-installatie (HTCW), waarbij afvalstoffen onder hoge temperaturen door vergassing worden opgeruimd. "Het gaat om een uniek procédé waarbij afval wordt omgezet in gas en warmte," aldus Victor van der Lee, woordvoerder van WCR.

De installatie is een soort oven waarin afvalstoffen kunnen worden verwerkt, die tot nu toe gestort moeten worden. In plaats van lucht wordt pure zuurstof gebruikt waardoor temperaturen tot 2500 graden Celsius worden bereikt. Daardoor is er geen sprake van verbranding maar van vergassing van de afvalstoffen. Dit levert geen uitstoot op, maar wel warmte en een synthesegas. Dit gas is te leveren aan het aardgasnet of om te zetten in elektriciteit, methanol of dieselolie. De warmte kan worden gebruikt voor industriële processen of worden omgezet in elektriciteit.

"De hoeveelheid opgewekte energie is zo groot dat er jaarlijks een middelgrote stad als Rijssen mee van energie is te voorzien," zegt van der Lee. Bovendien gaat het verbruik van fossiele brandstof omlaag, evenals de uitstoot van broeikasgassen. De betrokken ondernemers bezochten een proefopstelling van de installatie in Duitsland. "De resultaten zijn zeer goed," aldus van der Lee. "De C02-uitstoot tijdens het proces is nul, er komt geen rook uit de schoorsteen. Een deel van het te verwerken afval wordt nu nog opgeslagen in bijvoorbeeld zoutmijnen. Het milieu is dus de grote winnaar."

Ga terug...