Rijssen-Holten neemt voortouw Regio - Radio 350
Nu op Radio 350
14:00 - 18:00 uur
Radio 350 Sport
Playing
Straks
18:00 - 23:00 uur
350 Hits
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Rijssen-Holten neemt voortouw Regio

Geplaatst op: 05-06-2005 |


RIJSSEN - Het ontbreekt de Regio Twente aan onderling vertrouwen. De plattelandsgemeenten vrezen het onderspit te delven als ze allerlei beleidstaken moeten overdragen aan de Regio, waarin Enschede, Hengelo en Almelo het voor het zeggen hebben. De gemeente Rijssen-Holten neemt het initiatief om daar wat aan te doen, onder meer met een eerlijker stemverhouding.


Besluitvorming in de Regioraad moet volgens het college van Burgemeester en Wethouders van Rijssen-Holten niet alleen afhankelijk zijn van een tweederde meerderheid op basis van het inwonertal, maar ook van een tweederde meerderheid van de Twentse gemeenten. Een dubbel criterium dus, om te voorkomen dat de ‘grote drie’ de kleinere gemeenten buitenspel zetten. ‘Zodat alle voorstellen vanaf het prenatale stadium gericht zijn op consensus’, aldus burgemeester B. Koelewijn.

Ingewijdden betitelen het voorstel van Rijssen-Holten voor de nieuwe stemmenverhouding in de Regioraad overigens als onhaalbaar. De kwestie van de stemmenverhouding speelt al geruime tijd. Felle discussies hebben het onderlinge vertrouwen geschaad en daar wil het college van Rijssen-Holten ook wat aan doen. Een intentieverklaring, gericht op consensus in de Regioraad, moet het vertrouwen tussen de gemeenten herstellen.

Een derde punt in de visie van Rijssen-Holten is het aanstellen van een onafhankelijke voorzitter van de Regio. Tot nu toe is die functie vervuld door één van de burgemeesters, laatstelijk J. Mans van Enschede. Maar het vertrek van Mans is volgens Koelewijn ‘een natuurlijk moment’ om daar iets aan te doen. Tijd dus voor een onafhankelijke voorzitter.

Grote vraag is wat Rijssen-Holten gaat doen als niet aan de voorwaarden voor een evenwichtigere stemmenverhouding wordt voldaan. Volgens burgemeester Koelewijn zal zijn gemeente Gedeputeerde Staten dan vragen of zij buiten de zogenaamde WGR-plus mag blijven.

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd welke taken en bevoegdheden een regio heeft. Omdat, vooral bij de grotere gemeenten, behoefte bestond aan meer samenwerking in regionaal verband werd WGR-plus in het leven geroepen.

Met name op het terrein van de ruimtelijke ordening moeten niet de belangen van iedere gemeente afzonderlijk de doorslag geven, maar het belang van de regio als geheel.

De afzonderlijke gemeenten dragen daarbij de verantwoordelijkheid voor (een deel van) hun ruimtelijk beleid kwijt. De plattelandsgemeenten kijken daarbij argwanend naar de Twentse steden die in hun ogen alleen maar uit zijn op vergroting van hun grondgebied, ten koste van de kleine gemeenten.

Een evenwichtiger stemmenverhouding, maar ook een intentieverklaring van de Twentse gemeenten dat zoveel mogelijk naar eensgezindheid wordt gestreefd moeten het vertrouwen herstellen. Rijssen-Holten wil daarbij dus het voortouw nemen.


Ga terug...