Twente investeert ruim 1 miljoen in aanpak recessie - Radio 350

Twente investeert ruim 1 miljoen in aanpak recessie

Geplaatst op: 28-04-2010 |

Regio Twente heeft € 1.070.000 beschikbaar gesteld uit de Agenda van Twente voor de uitvoering van drie projecten uit het Twents Arbeidsmarktplan. Doel van de projecten is om er voor te zorgen dat er voor elke student in het beroepsonderwijs een stageplaats beschikbaar is, schoolverlaters via duale trajecten aan de slag kunnen en er meer joint-ventures tussen onderwijsinstellingen en bedrijven in Twente ontstaan.

De 14 gemeenten binnen Regio Twente hebben in 2009 afgesproken gezamenlijk de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. De wethouders van Sociale Zaken hebben hiervoor binnen het POWI (platform voor Onderwijs, Werk en Inkomen) afspraken gemaakt. Het Twents arbeidsmarktplan maakt daar deel van uit.

Agenda van Twente
De bijdrage voor het Arbeidsmarktplan komt uit het investeringsfonds Agenda van Twente waarover alle veertien gemeenten binnen Regio Twente gezamenlijk beslissen. De Agenda van Twente is een langjarig investeringsplan met als belangrijkste doel de sociaaleconomische structuur in Twente te versterken. De komende tien jaar is voor de financiering van projecten € 80 miljoen beschikbaar gesteld door de gemeenten in de regioraad. € 50 miljoen daarvan is bestemd voor projecten uit de Twentse Innovatieroute. De provincie Overijssel heeft voor de Innovatieroute ook € 50 miljoen beschikbaar gesteld. Eerder ontvingen bijvoorbeeld ook Hart van Zuid in Hengelo, Toeristische Promotie Twente en de N18 een bijdrage uit het investeringsfonds Agenda van Twente.

Myra Koomen voorzitter van het Platform
Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI), laat weten verheugd te zijn over deze bijdrage voor het arbeidsmarktbeleid in Twente. “Met deze bijdrage kunnen wij de doorstroming vanuit onderwijs naar werk op de arbeidsmarkt verbeteren en dreiging van werkloosheid verminderen”

Subsidie Kennispark
Naast de investering in het arbeidsmarktplan komt er ook ruim een € half miljoen beschikbaar voor Kennispark. Hiermee kan Kennispark haar locatie ‘the Corridor’ verder ontwikkelen als centrum voor innovatie en kennisintensief ondernemerschap. Kennispark concentreert hier de komende twee tot vijf jaar activiteiten en bijeenkomsten rondom ondernemerschap en innovatie, kennisintensieve bedrijven en andere partijen uit Twente die hiervoor open staan.

Ga terug...