Kinderboerderij wil uitbreiden - Radio 350

Kinderboerderij wil uitbreiden

Geplaatst op: 12-06-2005 |

HOLTEN - Kinderboerderij Dondertman zit te krap in de jas en wil daarom uitbreiden. De opslagplaatsen voor voer en materiaal en de kantoorruimtes worden te klein. Ook wil de kinderboerderij graag een uitkijktoren en verblijfplaatsen voor dieren die in quarantaine moeten. De gemeente Rijssen-Holten staat positief tegenover het plan, maar stelt wel een aantal eisen.


Kinderboerderij Dondertman verwelkomt jaarlijks zo’n 65.000 bezoekers. Veel meer dan waarvoor in 1999 de kinderboerderij werd ingericht. Het gevolg is ruimtegebrek op allerlei plaatsen. Er is onvoldoende opslagruimte voor voer en materialen. Daarbij komt nog dat de opslagruimte die de kinderboerderij elders in gebruik heeft, verkocht gaat worden. ‘Een termijn is nog niet duidelijk, maar dat het in de lucht hangt is heel zeker’, licht Wil Fronenbroek namens de kinderboerderij toe.

Verder is Dondertman toe aan een grotere ruimte voor het ontvangen van groepen en educatieve activiteiten. Het liefst ziet de kinderboerderij die verschijnen achter de huidige kantine. ‘Wij hebben een voorstel gedaan voor een centrale voorziening met kantoorruimte en centraal gelegen toiletten’, vertelt Fronenbroek.

Voor toeristischrecreatieve doeleinden staat een uitkijktoren gepland. Op de hoek van het parkeerterrein, vanaf de Meester Bosweg gezien aan het einde van de parkeerplaats. ‘Het is de bedoeling dat bezoekers vanuit daar een prachtig uitzicht over het Nationaal Park kunnen bekijken’, aldus Fronenbroek.

Het laatste verzoek van de kinderboerderij heeft betrekking op de bouw van verblijven voor dieren die in quarantaine moeten. Deze verblijven ziet de kinderboerderij het liefst buiten het bestemminsvlak gebouwd.

De gemeente staat in principe positief tegenover de plannen, maar stelt wel een aantal eisen. Zo mag de kinderboerderij alleen buiten het bestemmingsvlak bouwen als dit voor het dierenwelzijn strikt noodzakelijk is. Dan nog moet vooraf duidelijk worden gemaakt hoe het er allemaal precies uit komt te zien. Voor alle gebouwen geldt dat de gemeente in het bestemmingsplan, dat voor de uitbreiding gewijzigd moet worden, opneemt onder welke voorwaarden wordt toegestaan dat wordt afgeweken van het uitganspunt dat de gebouwen zoveel mogelijk bij elkaar moeten komen.

De commissie Grondgebied praat er vanavond over.


Ga terug...