Twee extra rotondes op Reggesingel - Radio 350
Nu op Radio 350
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Playing
Straks
07:00 - 10:00 uur
De Ochtendshow
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Twee extra rotondes op Reggesingel

Geplaatst op: 12-06-2005 |

RIJSSEN - Niet alleen op het kruispunt van de Reggesingel met de Morsweg verandert de verkeerssituatie. Ook twee andere kruisingen in de Reggesingel krijgen een rotonde. Daarnaast komt er een nieuwe weg over industrieterrein De Mors.


Als het aan de gemeente ligt worden de kruisingen Reggesingel/Fahrenheitstraat en Reggesingel/Wierdensestraat allebei voorzien van een rotonde, ongeveer vergelijkbaar met de exemplaren die op de rondweg bij Oldenzaal te vinden zijn.

Eén en ander staat in het voorontwerp bestemmingsplan ‘Tunnel Reggesingel en rotonde Wierdensestraat en omstreken’, dat recentelijk verscheen. Daarin wordt de weg geplaveid voor de de aanpak van de drukte op dit deel van de Rijssense verkeersader. Als het goed is moeten hier in 2010 een stuk minder opstoppingen voorkomen.

Speciale aandacht is er bij deze rotondes voor het fietsverkeer. Net als nu blijft er een speciale strook langs de rijbaan voor de fietsers. Om te voorkomen dat zij al teveel last hebben van het verkeer op de Reggesingel, wordt een speciale tunnel aangelegd, die vlakbij de kruising Wierdensestraat/Reggesingel moet komen te liggen en die de fietsers veilig het centrum in en uit laat gaan.

Opmerkelijk is de aanleg van een nieuwe weg tussen de Fahrenheitstraat en Molendijk-Noord. Deze is nodig, omdat het in de toekomst niet meer mogelijk is met de auto vanuit de Molendijk-Noord direct de Reggesingel op te rijden. Alle automobilisten zullen daarom via deze nog aan te leggen weg en de Fahrenheitstraat moeten rijden om de Reggesingel op te kunnen draaien. Fietsers en overig ‘langzaam verkeer’ daarentegen kunnen daar nog wel langs.

De aanpak van de Reggesingel wordt meteen aangegrepen om de verkeersader een groen karakter te geven. Veel zomereiken langs de rijbaan moeten ervoor zorgen dat ‘het landschap (vanaf Nijverdal of Wierden) zover mogelijk wordt doorgezet in het stedelijk gebied’. Ook wordt de rijbaan van de fietsers en de automobilisten van elkaar gescheiden met behulp van hagen, iets wat eveneens langs het andere deel van de Reggesingel gepland staat.

De presentatie van het ontwerpbestemmingsplan houdt overigens niet in dat de vernieuwing van de Reggesingel exact op deze manier wordt uitgevoerd. Bezwaren van omwonenden kunnen nog leiden tot aanpassingen van het plan. Ook onderzoeken naar onder meer de gevolgen voor luchtkwaliteit en geluidshinder nopen mogelijk tot wijzigingen. Duidelijk is al wel dat er maatregelen nodig zijn om extra geluidshinder tegen te gaan.

De plannen voor de aanpak van de Reggesingel zijn in feite deel drie van een groot plan om de verkeersdrukte in zijn geheel in de toekomst het hoofd te kunnen bieden en de bereikbaarheid van de wijken ten noorden en ten zuiden van het spoor te verbeteren.

Met deel 1 van deze plannen heeft heel Rijssen momenteel dagelijks te maken, want dat gaat over de aanleg van de rotonde en fietstunnel bij de kruising Reggesingel-Morsweg. Deel 2 heeft betrekking op herinrichting van de Morsweg tussen grofweg Lucky & Co en de Nijverheidsstraat. Ook volgt er nog een vierde gedeelte dat betrekking heeft op de reconstructie van de Reggesingel ten westen van de Morsweg. Dan zal ook spoorwegovergang bij de Dannenberg plaatsmaken voor een tunnel voor auto’s.


Ga terug...