Betalen per container van de baan - Radio 350

Betalen per container van de baan

Geplaatst op: 20-06-2005 |

RIJSSEN - Het betalen per aangeboden afvalcontainer is van de baan. De kosten blijken hoger dan de baten, terwijl het betalen voor elke container ook nog eens kan leiden tot meer zwerfafval in de gemeente Rijssen-Holten. Einde oefening, vindt het college van Burgemeester en Wethouders daarom.

Onderzoek wees uit dat op jaarbasis een besparing van 50,16 euro per huishouden mogelijk is als per container wordt betaald. Daarbij was inbegrepen een bedrag van 36,11 euro, omdat deze aanpak alleen haalbaar is als ook de zelfbrengers op de vuilstortplaatsen moeten betalen. De nieuwe aanpak brengt echter ook kosten met zich mee. Worden die van het te besparen bedrag afgetrokken, dan blijkt dat er per huishouden geen voordeel meer valt te behalen. Integendeel, er moet zelfs 8,15 euro per huishouden bij. Voor huishoudens met extra veel afval, bijvoorbeeld luiers, betekent het dat er nóg meer geld bij moet.

Bij het ramen van de kosten van de nieuwe aanpak is al een tientje per huishouden gerekend voor het opruimen van zwerfafval. Ervaringen elders hebben namelijk geleerd dat er meer afval op straat of in het plantsoen belandt als het huidige standaardtarief voor de huisvuilinzameling wordt vervangen door het betalen per container. De gemeente moet bovendien nog een oplossing zien te vinden voor de verzamelcontainers. De kosten van een eventuele oplossing van dit probleem zijn nog niet eens meegerekend.

Een vergelijking met gemeenten die al het betalen per container hebben ingevoerd, wijst uit dat daar gemiddeld per huishouden iets meer betaald moet worden dan in Rijssen-Holten.

Minder afval

Behalve de financiële kant van het verhaal is er ook nog de vraag of er milieuvoordelen zijn te behalen. Dat is het geval, blijkt uit het onderzoek, want er wordt minder afval aangeboden. Maar de schijn bedriegt: ervaringen elders hebben namelijk geleerd dat de inwoners het niet meer zo nauw nemen met het scheiden van het afval. Is er een keertje meer ‘groen’ afval, dan gaat het teveel in de grijze container en omgekeerd gaat het natuurlijk net zo. Hetgeen betekent dat het aantal kilo’s gelijk blijft, maar de gemeente wordt vervolgens vaker geconfronteerd met afgekeurde partijen gft-afval.

En, zoals elk voordeel z’n nadeel heeft én elk nadeel z’n voordeel, de reinigingsdienst haalt geen halflege containers meer op. Het duurt wel langer voordat een container vol is en dat leidt, zeker in de zomer, tot stankoverlast.

Al met al leidden de conclusies van het onderzoek alleen maar tot het nu door het college genomen besluit: aan het betalen per aangeboden container wordt niet meer gedacht.

Het college maakt wel werk van de vuilstortplaatsen in Rijssen en Holten. De gemeenteraad nam in april namelijk een motie aan,waarin door haar om invoering van betaald storten wordt gevraagd.


Ga terug...