Stopzetting werkzaamheden Smidsbelt Holten - Radio 350

Stopzetting werkzaamheden Smidsbelt Holten

Geplaatst op: 11-06-2010 |

De gemeente is gedagvaard door Aldi en C1000 om de Smidsbelt in Holten zodanig te herinrichten, dat in eenzelfde aantal parkeervakken wordt voorzien als in de oude situatie. De kortgedingrechter in Almelo heeft bij vonnis van 10 juni 2010 de gemeente gesommeerd de werkzaamheden aan de Smidsbelt in Holten te stoppen. De rechter vindt dat er eerst constructief overleg gevoerd moet worden met de eisers (Aldi en C1000).

De gemeente heeft de werkzaamheden met onmiddellijke ingang stopgezet en gaat op korte termijn overleg voeren met de eisers over de ontstane situatie. Verder beraadt de gemeente zich op het instellen van een spoedappèl tegen de uitspraak van de kortgedingrechter.

De uitspraak is teleurstellend voor de gemeente, temeer omdat de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht te Almelo op 27 mei 2010 een verzoek om voorlopige voorziening van dezelfde eiser(s) had afgewezen.

Het besluit tot herinrichting van de Smidsbelt met een verkeersluwe en parkeerluwe inrichting is tot stand gekomen na overleg met de Holtense Handelsvereniging en inspraakprocedures. Nu de rechter vindt dat er eerst constructief overleg moet plaatsvinden met Aldi en C1000, neemt de gemeente daartoe het initiatief. Het gemeentebestuur realiseert zich dat de ontstane situatie, waarbij een deel van de Smidsbelt is opgebroken, ongunstig is voor het functioneren van het centrum van Holten. Zeker met het oog op het toeristenseizoen streeft het gemeentebestuur naar een oplossing waarbij in ieder geval de werkzaamheden op korte termijn kunnen worden hervat en voltooid.

Ga terug...