Jongeren voor techniek interesseren centraal bij start TechNet Twente - Radio 350

Jongeren voor techniek interesseren centraal bij start TechNet Twente

Geplaatst op: 29-06-2010 |

Enschede - Het daadwerkelijk interesseren van jongeren voor technisch vakmanschap. Deze uitdaging staat dinsdag 29 juni centraal bij de startbijeenkomst van TechNet Twente. In Enschede ondertekenen de betrokken partijen deze dag het contract om in Twente van start te gaan met dit initiatief. TechNet richt zich op de samenwerking tussen voornamelijk het vmbo en technische bedrijven in Twente. Door het onderwijs beter aan te laten sluiten op de praktijk wordt de keuze voor techniek aantrekkelijker voor jongeren en kwalitatief beter. Doel is om op deze manier de instroom van technisch geschoolde werknemers te vergroten. Het project is een initiatief van TechniekTalent.nu en het Platform Bèta Techniek. In Twente wordt TechNet uitgevoerd door Kenteq, Innovam en Twente TOA.

Naast het ondertekenen van het contract worden tijdens de startbijeenkomst een aantal betrokken werkgevers voorgesteld en op ongedwongen wijze met beleidsbepalers uit het onderwijs in contact gebracht. “Door naast de officiële opening direct de verbinding tussen werkgevers en onderwijs te leggen, maken we een vliegende start met TechNet Twente”, vertelt Mathieu Daal van Kenteq. “Bedrijven kunnen scholen adviseren over het meer praktijkgericht vormgeven van het onderwijs. Uiteindelijk levert hen dit meer en beter geschoold personeel op.”

Hans Corstjens, directeur van Platform Bèta Techniek: “Het kabinet heeft als één van de speerpunten het versterken van een hoogwaardige kenniseconomie van ons land. Als Platform Bèta Techniek zijn al onze activiteiten daarop gericht. Dat vraagt een gecoördineerde aanpak van basisonderwijs tot arbeidsmarkt. Wij ontwikkelden dit TechNet initiatief naar het voorbeeld van Jet-Net, om het vmbo-onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar te brengen om gezamenlijk op te trekken.”

Sjaak Mens, portefeuillehouder TechNet van het directeurenoverleg van TechniekTalent.nu: “Een groot aantal technische bedrijven is vergrijsd en dus zullen veel oudere werknemers de komende jaren met pensioen gaan. Als de economie weer aantrekt, krijgt het technisch bedrijfsleven met forse personeelstekorten te maken. Dat biedt voor jongeren veel kansen op een baan. De wereld van techniek biedt een enorm breed en gevarieerd werkveld, met volop interessante, uitdagende én goedbetaalde banen. Werken in de techniek, betekent werken aan de toekomst van Nederland. Zonder techniek staat de wereld stil.”

Programma
De startbijeenkomst van TechNet Twente vindt plaats op 29 juni tussen 15.00 uur tot 17.00 uur. Locatie is het pand van de Regio Twente. Het programma begint met een welkomstwoord door Henny Harkema van Twente TOA waarna er een inleiding over TechNet wordt gegeven. Vervolgens ondertekenen Sjaak Mens (TechniekTalent.nu), Hans Schutte (ROC van Twente en Twente TOA), Paul Hesselink (Kenteq) en Harry Siegersma (Innovam) het contract. Tot slot worden de contactpersonen van de betrokken organisaties voorgesteld en zullen de aanwezige werkgevers door middel van een ‘speeddate’ in contact worden gebracht met vertegenwoordigers van het onderwijs.

TechNet Twente
TechNet richt zich op de samenwerking tussen het onderwijs en technische bedrijven in Twente. De praktijk leert namelijk dat samenwerking tussen school en bedrijf bijdraagt aan beter en eigentijdser onderwijs. TechNet investeert juist nu in aantrekkelijk technisch onderwijs, omdat bedrijven behoefte hebben aan meer en anders opgeleide technici. Doel is om de instroom in de technieksector te verhogen. Ondanks de crisis is de verwachting namelijk dat er de komende jaren een grote vraag ontstaat naar jongeren met een technische opleiding.

Ga terug...