Holtense IJsclub in de problemen - Radio 350

Holtense IJsclub in de problemen

Geplaatst op: 23-06-2005 |

Een lagere grondwaterstand op Vletgaarsmaten stelt ijsclub De Noordpool voor problemen. Het betekent dat er meer water moet worden opgepompt om het ijsbaanterrein onder te laten lopen. Het bestuur van De Noordpool ziet het zo somber in dat het zelfs al aan verhuizen denkt.

HOLTEN

De boosdoener is een zogenoemde retentievijver die regenwater vanaf het bedrijventerrein Vletgaarsmaten moet opvangen. Het waterpeil in de vijver wordt volgens het door De Noordpool geraadpleegde waterschap Rijn en IJssel veertig centimeter lager dan nu het geval is. De daling betekent dat de ijsclub straks flink bij moet pompen, met alle gevolgen van dien. Meer pompen betekent een hogere elektriciteitsrekening, terwijl de pomp meer onderhoud nodig heeft én eerder slijt.

IJsclub De Noordpool heeft nu geen vergunning nodig van de provincie om water op te mogen pompen, maar dat wordt anders als de grondwaterstand wordt verlaagd door de retentievijver. Nu kan worden volstaan met slechts het vragen van toestemming en dat is gratis. Een vergunning kost De Noordpool geld en daar zitten ze bij ijsclub niet op te wachten.

Onderzoek

Het bestuur wil dat de gemeente Rijssen-Holten een onderzoek instelt naar de extra kosten die een lagere waterstand met zich mee brengt voor de ijsclub. Bovendien moet de gemeente die kosten maar gaan vergoeden, meldt voorzitter W. Bouwhuis in een brief aan de gemeenteraad. Bouwhuis vindt een jaarlijkse schadeloosstelling of een afkoopregeling op z’n plaats.

De Noordpool wil ook wel verkassen. Naar sportpark ’t Vletgoor bijvoorbeeld, dat toch al op de nominatie staat om te worden uitgebreid.

Maar Bouwhuis heeft nog wel een ander plannetje: het verdiepen van de ijsbaan.

Door die lager aan te leggen, dus dichter bij het grondwater, hoeft er minder water te worden opgepompt.


Ga terug...