Gemeente helpt Pand 11 uit zorgen - Radio 350

Gemeente helpt Pand 11 uit zorgen

Geplaatst op: 26-06-2005 |


RIJSSEN - Het jongerenwerk in krijgt een flinke impuls. Er komen extra uren voor de jongerenwerkers. Met name Pand 11 profiteert daar van. Dat is ook wel nodig, want het vrijwilligersbestuur van dit Rijssense jongerencentrum heeft grote moeite het hoofd boven water te houden. Vooral organisatorisch schort er het nodige aan, vandaar dat er extra geld wordt vrijgemaakt voor een coördinator die het bestuur terzijde kan staan.

Pand 11, De Fakkeldrager en de Hervormde Jeugdraad krijgen er alle drie 18 uur bij. Pand 11 krijgt daarbij voorrang. De extra uren gelden tot eind dit jaar. Het college van Burgemeester en Wethouders zet in op verlenging, maar de gemeenteraad moet daar dan wel mee akkoord gaan bij het vaststellen van de begroting voor volgend jaar.

De extra uren mogen uitsluitend worden besteed aan het jongerenwerk. ‘We streven er naar dat er zo weinig mogelijk aan de strijkstok blijft hangen. Liever een extra jongerenwerker dan investeren in de organisatie van het jongerenwerk’, zegt burgemeester B. Koelewijn.

Het college deelt echter de zorgen van het bestuur van Pand 11. ‘Dat ziet zich voor grote problemen geplaatst, onder meer omdat er te weinig bestuursleden zijn om het werk te dragen.’ Daarom is besloten geld vrij te maken voor een coördinator bij het jongerencentrum. Die moet er snel komen. Lukt dat niet, dan wil het college op tijdelijke basis iemand inhuren die het bestuur van Pand 11 met raad en daad terzijde staat.


Ga terug...