Kalfstermansweide: paaltjes weg. - Radio 350

Kalfstermansweide: paaltjes weg.

Geplaatst op: 26-06-2005 |

HOLTEN - Er komt in het najaar een proef waarbij de Kalfstermansweide ook bereikbaar is vanaf de Dorpsstraat. De paaltjes gaan er dus uit, op verzoek van de Holtense Handelsvereniging. Er is één maar: de omwonenden moeten het daar wel mee eens zijn. En het is nog maar de vraag óf dat het geval is. De omwonenden hebben immers vijf jaar geleden gevraagd om de paaltjes waarmee sindsdien sluipverkeer wordt voorkomen. Menig automobilist wist namelijk via het aangrenzende parkteerterrein van Albert Heijde Kalfstermansweide te verlaten, met alle overlast van dien. De Kalfstermansweide is nu alleen bereikbaar vanaf de Kerkhofsweg.

De gemeente beloofde de omwonenden destijds dat de paaltjes blijven staan zolang er geen alternatief parkeerterrein voor de supermarkt is gevonden. Nu dat alternatief niet voorhanden blijkt, en de gemeente de parkeerproblematiek en doorstroming van het verkeer in het dorp binnenkort onder de loep neemt, lijkt toch het moment aangebroken dat de paaltjes worden weggehaald. De bewoners worden daar eerst in gekend. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de buurt, de Handelsvereniging en de gemeente moet nog eerst zich buigen over de vraag of het wel verstandig is.

Is het antwoord ja, dan is de gemeente van zins een verkeerstelling te houden, die moet uitwijzen hoeveel auto’s er nu via de Kerkhofsweg naar de Kalfstermansweide gaan.

De ‘doorbraak’ naar de Dorpsstraat is tussen de supermarkt en en de fotozaak van Ten Velde. Dit is particulier terrein. De eigenaren hebben de gemeente steeds laten weten dat ze alleen akkoord gaan als er een totaalplan komt voor het parkeren en de verkeersdoorstroom. Aan dat plan, de structuurvisie voor de kom Holten, wordt inmiddels gewerkt.


Ga terug...