Rijssen-Holten steunt regio in reactie op goederenvervoer - Radio 350
Nu op Radio 350
12:00 - 18:00 uur
De Middagmix
Playing
Straks
18:00 - 20:00 uur
Classic Rock
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Rijssen-Holten steunt regio in reactie op goederenvervoer

Geplaatst op: 07-09-2010 |

De gemeente Rijssen-Holten maakt zich met de regio Twente ernstige zorgen over de toename van het goederenvervoer over het spoor. Wethouder Ben Wolterink heeft in eerdere bijeenkomsten zijn volledige steun aan de regio verleend.

Het gemeentebestuur van Rijssen-Holten maakt zich sterk voor de uitgangspunten die de 14 gemeenten in Twente, samen met de provincies Gelderland en Overijssel, voor het goederenvervoer over het spoor hebben vastgelegd in een ambitiedocument.

Wethouder Wolterink licht toe dat het spoorboekloos rijden van personentreinen in het Westen van ons land een grote toename van goederentreinen in het Oosten betekent. De lasten die dit met zich meebrengt mogen niet onevenredig zwaar drukken op onze regio.
Voorts dienen de middellange termijnkeuzes voor de regio, die gemaakt worden in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor (tot 2020), logisch samen te hangen met en verankerd te zijn in lange termijn oplossingen (2020-2040).
Ook dient er voldoende capaciteit op langere termijn op het spoor over te blijven voor onze regionale openbaar vervoer ambities. Ofwel, geen verdringing van personentreinen door goederentreinen.
En last but not least willen we samen met de regio garanties voor de lokale leefbaarheid. Overlast van geluid en trillingen dienen tot een acceptabel niveau te worden teruggebracht. Ook voor de externe veiligheid etc. vragen wij aandacht.

Wolterink: “Vanuit de projectgroep waarin onze beleidsambtenaar Van Dijk is vertegenwoordigd, maar zeker ook vanuit het portefeuillehoudersoverleg van de 14 gemeenten in Twente, worden deze ambities volledig onderschreven. Ook onze gemeente is het volstrekt eens met de genoemde punten. Het verzoek ligt nu bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat om bijvoorbeeld ook de Noordtak wederom te onderzoeken”.

Opvallend aan het geheel vindt Wolterink is dat de intensivering van het goederenspoor niet strookt met het uitgangspunt van het Kabinet Balkenende dat meer reizigers per spoor zouden moeten rijden. Verdere groei van het personenvervoer per trein wordt voor onze regio onmogelijk.

Op 4 oktober vanaf 19.30 uur is er in Hengelo een informatieavond voor alle geïnteresseerden. Opgeven kan via info-phs@regiotwente.nl

Ga terug...