Binnenklimaat basisscholen wordt aangepakt - Radio 350

Binnenklimaat basisscholen wordt aangepakt

Geplaatst op: 25-10-2010 |

In het kader van de rijksregeling voor verbetering van het binnenklimaat in het primair onderwijs heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld van € 100.000,00. Ook dankzij een forse subsidie van het Rijk en de provincie Overijssel is het nu mogelijk om in een aantal basisscholen in Holten en Rijssen maatregelen te treffen die het binnenklimaat verbeteren. Daarbij gaat het om het aanbrengen van een mechanisch ventilatiesysteem met warmteterugwinning. De verbetering van het klimaat wordt toegepast in de volgende scholen:

In Holten
De Regenboog met 12 lokalen

In Rijssen
obs De Salto, locatie Keizersdijk met 9 lokalen
Julianaschool met 2 lokalen
Constantijnschool met 2 lokalen
Wilhelminaschool met 3 lokalen
Beatrixschool met 4 lokalen

Voor de begeleiding van dit project is DWA installatie- en energieadvies ingeschakeld. In overleg met DWA en de betrokken schoolbesturen is ervoor gekozen om in alle scholen een systeem van de fabrikant Orcon aan te brengen. Verder zijn 4 installatiebedrijven geselecteerd waarbij offerte wordt opgevraagd.

Realisering in 2011
Vanwege de subsidievoorwaarden stond dit project onder tijdsdruk. Aanvankelijk moest het gehele project vóór 31 december 2010 zijn gerealiseerd en afgerond. Omdat deze datum voor veel gemeenten en scholen niet haalbaar blijkt, hebben het ministerie van OCW en de provincie Overijssel de deadline verlengd tot 5 september 2011. De verbetering van het klimaat op de genoemde scholen in Holten en Rijssen wordt in 2011 uitgevoerd.

Ga terug...