Betalen per container van de baan - Radio 350
Nu op Radio 350
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Playing
Straks
07:00 - 10:00 uur
De Ochtendshow
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Betalen per container van de baan

Geplaatst op: 15-07-2005 |

RIJSSEN/HOLTEN - ‘Wij zijn als fractie wel vaker de Don Quichot’, zei fractievoorzitter Remi Delahaije gisteravond, omdat hij al wist dat hij weinig medestanders zou krijgen voor het betalen per afvalcontainer. Onverwacht wierp CDA’er Henk Kastenberg zich echter op als een soort Sancho Panza.


Het college van Burgemeester en Wethouders van Rijssen-Holten wil ‘diftar’, oftewel aan de aangeboden hoeveelheid afval gekoppelde gedifferentieerde afvaltarieven, koste wat kost buiten de gemeente houden. Dat was gisteravond de conclusie van Delahaije, na lezing van de argumenten van het college. Die zijn volgens hem namelijk niet steekhoudend. Volgens hem kan diftar wel degelijk een financieel voordeel opleveren voor de burger én een voordeel betekenen voor het milieu. B en W van Rijssen-Holten beweren het tegendeel.

Na een heel betoog van twee kantjes moest Delahaije echter constateren dat geen enkele andere fractie voelt voor het invoeren van een gedifferentieerd systeem. Daarin speelde de angst voor meer zwerfafval mee, zoals ChristenUnie-woordvoerder Jan Tijhof verwoordde, of de veronderstelling dat een systeem met tariefsdifferentiatie veel duurder is, wat VVD’er Jan Kevelam betoogde.

Net als GemeenteBelang leek eerst ook het CDA zich aan te sluiten bij het college. Tot Henk Kastenberg duidelijk maakte dat hij geen standpunt kon innemen. Hij zei veel moeite te hebben met de conclusie van het college, waar volgens hem geen heldere cijfers aan ten grondslag liggen.

Waar Kastenberg op doelde is dat B en W het afvaladviesbureau Rova vroegen een snelle beoordeling te maken van de voor- en nadelen van een gedifferentieerd afvalsysteem. Conclusie van Rova: zo’n systeem levert elk huishouden in Rijssen-Holten een voordeel op van ruim 50 euro per jaar.

Dat B en W toch menen dat diftar juist duurder voor de inwoners uitpakt komt doordat het college vraagtekens zet bij de cijfers, aannames en berekeningssystematiek van Rova. Probleem van Kastenberg is dat het college zelf geen harde cijfers produceert.

De CDA-woordvoerder pleitte er daarom voor het college de opdracht te geven met duidelijke cijfers te komen, die naast elkaar te vergelijken zijn. ‘Ik heb nu niet het gevoel genoeg gegevens te hebben om een beslissing te kunnen nemen’, aldus Kastenberg. ‘Ik weet alleen dat de burger zo min mogelijk wil betalen en dat men wil weten wat beter is voor het milieu.’ De stukken van zowel college als Delahaije waren hem te vaag.

De hulp aan Remi ‘Don Quichot’ Delahaije mocht echter niet baten. ‘Ik krijg niet het gevoel dat je de handjes op elkaar krijgt’, constateerde commissievoorzitter Monique Tijhof droogjes, na ruim een half uur discussie. Er is overigens een kleine kans dat de kwestie toch opnieuw op de agenda komt, namelijk wanneer gepraat gaat worden over betalen op het afvalbrengpunt.


Ga terug...