Veel gedoe rondom afvalonderzoek - Radio 350
Nu op Radio 350
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Playing
Straks
07:00 - 10:00 uur
De Ochtendshow
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Veel gedoe rondom afvalonderzoek

Geplaatst op: 15-07-2005 |

De gemeenteraad van Rijssen-Holten ziet niks in betalen naar de aangeboden hoeveelheid afval. De vraag is: waarom niet?

PvdA-fractieleider R.M.C. Delahaije denkt dat het college van Burgemeester en Wethouders ‘diftar’ - gedifferentieerde afvaltarieven naar de aangeboden hoeveelheid afval - koste wat kost buiten de deur wil houden. Dat Delahaije die indruk krijgt is niet zo verwonderlijk. De argumenten van het college zijn moeilijk te volgen.

Zo gaven B en W Rova, gespecialiseerd in afvalverwerking, opdracht een snel onderzoek te doen naar de eventuele voordelen van diftar. De conclusie van Rova: gedifferentieerde tarieven levert een gemiddeld huishouden in Rijssen-Holten elk jaar ruim 50 euro op.

De argumenten die het college vervolgens gebruikt om toch géén diftar in te voeren zijn opmerkelijk. In feite komen die argumenten namelijk neer op een diskwalificatie van het Rova-onderzoek.

Een voordeel van 50 euro wordt door het college omgebogen naar een nadeel van bijna 10 euro per huishouden. Dat gaat zo: volgens Rova is het bij diftar nodig ook betaling bij het afvalbrengpunt in te voeren. In dat geval kan men namelijk het afval niet elders gratis kwijt. Betalen bij het afvalbrengpunt kan echter ook onafhankelijk van diftar ingevoerd worden, zegt het college. Dus, zo redeneren B en W, mogen de extra inkomsten van 26 euro niet aan diftar toegerekend worden.

Dat is een niet te volgen redenering. Betaling bij het afvalbrengpunt is een noodzakelijk onderdeel van het diftar-systeem. De inkomsten horen dan ook bij het berekende voordeel. Alleen een volledige vergelijking met een ánder systeem, met of zónder betaling bij het afvalbrengpunt, levert relevant en te vergelijken cijfermateriaal op.

Ander opmerkelijk feit: B en W trekken harde ervaringscijfers van Rova in twijfel. Op basis van vermoedens spreekt het college uit dat de besparing op de stortkosten van afval kleiner zal uitvallen dan door Rova aangegeven. Weer tien euro voordeel weg.

Tenslotte de kosten van het diftar-systeem. Volgens Rova levert dat een nadeel op van 10,80 euro. Het college echter, zegt dat de kosten op 23 euro uitkomen, al blijft onduidelijk waarop dat bedrag is gebaseerd. Kortom: het is zoals CDA’er H. Kastenberg gisteren al zei in De Twentsche Courant Tubantia: er zijn geen harde cijfers waarop een goed besluit gebaseerd kan worden.

Dat het college, en een meerderheid van de raadscommissie Grondgebied, tóch de kans op een mogelijk substantieel financieel voordeel voor huishoudens in Rijssen-Holten aan zich voorbij laat gaan, na een vluchtig onderzoek, wekt bevreemding.

Delahaije vermoedt dat andere fracties in het diftar-systeem een aantasting zien van de taken van de gemeentelijke reinigingsdienst en dat ze daarom genoegen nemen met een vage nota van het college van B en W.


Ga terug...