Onverwacht veel bouwaanvragen - Radio 350
Nu op Radio 350
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Playing
Straks
07:00 - 10:00 uur
De Ochtendshow
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Onverwacht veel bouwaanvragen

Geplaatst op: 15-07-2005 |

RIJSSEN - Onverwacht veel bouwaanvragen in de tweede helft van vorig jaar hebben de gemeente Rijssen-Holten een meevaller van 113.000 euro bezorgd. Maar ook de verplichte invoering van de identiteitskaart voor jongeren vanaf veertien jaar bleek goed voor de gemeentekas.

Twee jaar geleden zat er flink de klad in de woningbouw. Voorzichtigheidshalve werd een lage raming gemaakt voor het aantal nieuwbouwwoningen in de gemeente. Maar uiteindelijk viel het mee. Tegen het einde van het afgelopen jaar werden enkele grote bouwprojecten in gang gezet en, met een verhoging van de bouwleges in het verschiet, dienden nog veel aspirant-bouwers hun plannen in december bij de gemeente in. Er kwamen afgelopen jaar 74 woningen gereed, waarvan 40 in Veeneslagen-West.

In het jaarverslag 2004 van het college van Burgemeester en Wethouders wordt geconstateerd dat de ‘opleving’ van het aantal bouwaanvragen niet automatisch tot een toename van het aantal nieuwe woningen leidt. Daar moet rekening mee worden gehouden bij volgende aannames, want dat kan natuurlijk ook leiden tot een begrotingstekort en uiteindelijk een tekort op de jaarrekening.

Daarvan is nu ook wel sprake, zij het dat het voor een belangrijk deel een technisch tekort is. Voor 981.000 euro aan inkomsten (dividend) mag pas dit jaar worden opgevoerd, waardoor in de jaarrekening 2004 sprake is van een fors tekort. Dit tekort wordt nog enigszins gecompenseerd doordat een reservepotje met daarin 187.000 euro voor de nieuwbouw van Reggesteyn niet nodig bleek.

De hogere bouwleges brengen het tekort verder terug en dat geldt ook voor de extra inkomsten door de invoering van de identiteitskaart voor jongeren. De rijksoverheid stelde de ID-kaart verplicht, waarna de gemeente kon profiteren. Er werd voor 35.000 euro ‘omgezet’. Tegen over hogere begrafenisrechten (18.000 euro) stond voor 20 mille aan diverse lagere belastingopbrengsten. Daardoor resteert uiteindelijk een tekort van 728.000 euro.

Verontrustend is dat niet, vindt wethouder W. ter Schure van Financiën. ‘Puur technisch, ja. We halen dit bedrag uit de algemene reserve en storten het later terug. Eigenlijk hebben we in 2004 253.000 euro overgehouden.’


Ga terug...