Alsnog keuring van vuurwerkopslag - Radio 350

Alsnog keuring van vuurwerkopslag

Geplaatst op: 19-07-2005 |

RIJSSEN - Wida Slaapcomfort en Halfords moeten snel zorgen dat hun opslagruimtes voor vuurwerk officieel worden goedgekeurd. De gemeente Rijssen-Holten stond afgelopen december de opslag en verkoop van vuurwerk toe, ook al voldeden beide winkels niet aan de voorwaarden om dat te mogen doen. Hun opslag moest namelijk zijn goedgekeurd door een gecertificeerd bedrijf. Maar het bedrijf dat ze daarvoor hadden ingehuurd, bleek niet gerechtigd de door de gemeente geëiste goedkeuring af te geven.

Wida en Halfords dreigden hierdoor de dupe te worden van het bedrijf Potential Protection dat deed voorkomen alsof het officieel gecertificeerd was. Dat bleek bij nader inzien niet het geval, zodat de door Potential Protection verrichte keuring en goedkeuring van de vuurwerkopslag bij beide winkels niet geldig was.

Om Wida en Halfords niet de dupe te laten worden van de misleiding door Potential Protection, nam de gemeente genoegen met een quick scan, waarmee alsnog werd aangetoond dat de vuurwerkopslag wel degelijk veilig was.

Potential Protection zette zowel Wida als Halfords volledig op het verkeerde been. Het bedrijf stelde richtlijnen op, waaraan de sprinklerinstallatie in de vuurwerkopslag van beide winkels moest voldoende. Dat was op zich geen probleem, ware het niet dat Potential Protection niet (meer) bevoegd was om de sprinklerinstallatie van een officiële goedkeuring te voorzien.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft Wida Slaapcomfort en Halfords nu bericht dat ze voor 1 september alsnog die officiële goedkeuring moeten hebben van een gecertificeerd bedrijf. Zo niet, dan wil het college beide winkels een dwangsom opleggen.

De termijn is zo vroeg gesteld, omdat de winkels die straks in december vuurwerk gaan verkopen al vanaf september worden bevoorraad. Het college wil er zeker van zijn dat alles dan al in orde is.


Ga terug...