2010: Brandweer Twente 6.560 keer uitgerukt - Radio 350

2010: Brandweer Twente 6.560 keer uitgerukt

Geplaatst op: 01-03-2011 |

In 2010 is Brandweer Twente 6.560 keer uitgerukt voor een incident. Het meest voorkomende incident is een automatisch alarm, gevolgd door hulpverlening en daarna brand. Dat is te lezen in het Repressief Jaarverslag Brandweer Twente dat Brandweer Twente heeft uitgegeven.

Verder is in het jaarverslag te lezen dat er in totaal in 2010 zeven keer een GRIP 1 situatie is afgekondigd en een twee keer een GRIP 2 situatie. GRIP 3 kwam één keer voor en GRIP 4 is in 2010 niet afgekondigd. GRIP is de afkorting voor Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. Binnen de GRIP classificatie is, afhankelijk van de ‘impact’ van het incident, de opschaling voor de diverse kolommen (gemeente, politie/ Openbaar ministerie, brandweer en GHOR) geregeld.

Het aantal onechte en ongewenste meldingen, dus waarbij geen sprake is van brand, blijft hoog. Deze meldingen worden veroorzaakt door brandmeldinstallaties van bedrijven die (grotendeels) verplicht zijn aangesloten op de Meldkamer Twente. 848 instellingen en bedrijven in Twente zijn aangesloten op het OMS; het Openbaar Meld Systeem. Dat volgt voor het grootste deel uit verplichtingen vanuit de gemeentelijk verleende gebruiksvergunning. In 2010 is de brandweer in Twente 2.807 keer uitgerukt voor een ‘OMS-alarm’. In het jaarverslag is te lezen wat de oorzaken zijn geweest van deze meldingen.


We zien dat het aantal automatische meldingen langzaam afneemt, dit is vooral te danken aan ons TOOM-beleid: Terugdringen Onechte en Ongewenste Meldingen. Landelijk ligt het percentage automatische meldingen rond de 49%; in Twente ligt dat percentage op 42%.


Brandonderzoek
In 2010 heeft het Team Brand Onderzoek Twente 41 brandonderzoeken uitgevoerd. Van alle binnenbranden in Twente is 11% onderzocht. Bij de onderzochte binnenbranden was de oorzaak:
· Falende apparatuur 37%
· Menselijk handelen 17%
· Brand door gaslek 2%
· Brandstichting 20%
· Onbekend 24%


Team Brand Onderzoek houdt zich ook bezig met brandgedrag. Hierbij wordt gekeken naar de oorzaak en het verloop van een brand. Dit levert voor de organisatie leermomenten op over de bestrijding en inzet van brand.


Organisatie
Alle brandweerkorpsen in de verschillende Twentse gemeenten zijn onderdeel van Brandweer Twente. De brandweer in Twente is verdeeld in vijf clusters:
· Midden (Hof van Twente, Hengelo, Borne)
· Oost (Enschede, Haaksbergen)
· West (Hellendoorn, Wierden, Rijssen-Holten)
· Noord (Twenterand, Almelo)
· Noord Oost (Tubbergen, Dinkelland, Losser, Oldenzaal.)


Binnen deze clusters zijn totaal 31 brandweerposten. Bij Brandweer Twente werken ongeveer 800 vrijwilligers en 265 beroepsbrandweermensen.

Het volledige jaarverslag vindt u op onze website www.brandweer.nl/twente

Ga terug...