Rijtje-van-vier in Dijkerhoek - Radio 350

Rijtje-van-vier in Dijkerhoek

Geplaatst op: 01-08-2005 |DIJKERHOEK - Voor een stad stelt de bouw van vier rijtjeshuizen niets voor. Dat is echter anders voor een buurtschap als Dijkerhoek, waar gemiddeld 1 tot 1,5 huis per jaar gebouwd mag worden. De gemeente Rijssen-Holten hoopt eind 2005 te beginnen met het bouwrijp maken van het eerste gedeelte van de nieuwe Essensteeg.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt nu ter inzage gelegd. Daar kunnen Dijkerhoekers op reageren en vervolgens gaat het, wellicht nog iets aangepaste, bestemmingsplan naar het college en de raad voor vaststelling. Als de provincie Overijssel een algemene verklaring van geen bezwaar afgeeft kan de gemeente dit najaar beginnen met het bouwrijp maken. Daarbij worden de riolering en de weg al aangelegd. Na goedkeuring van het bestemmingsplan door de provincie zou volgend voorjaar met de bouw kunnen worden begonnen.

In de eerste fase worden vier huizen in een rijtje gebouwd. Daarna volgen nog vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen. De rijtjeshuizen mogen worden gebouwd door een aannemer uit de gemeente Rijssen-Holten.

De bewoners van de Hakkertsweg hebben allemaal een meter of vijf extra achter hun woning kunnen kopen. Daardoor komt er meer ruimte tussen de huidige en de nieuwe woningen. Bovendien heeft de gemeente een wandelpad langs de Dijkerhoekseweg tussen de nieuw aan te leggen Essensteeg en de Hakkertsweg gepland, waardoor de kinderen veiliger naar school kunnen.


Ga terug...