Wasplaats klaar, maar niet in gebruik - Radio 350

Wasplaats klaar, maar niet in gebruik

Geplaatst op: 15-08-2005 |DEN HAAG/HOLTEN - De families A. Koornwinder en G. Möring hebben van de Raad van State gelijk gekregen in hun pogingen de ingebruikneming van een wasplaats bij tankstation Rouwenhorst aan de Oranjestraat 82 in Holten te verhinderen. De gemeente Rijssen-Holten had hiervoor al een milieuvergunning verleend, maar die is nu vernietigd door het hoogste rechtscollege van ons land. Saillant detail is dat de buitenwasplaats, waar particulieren hun auto met een hogedrukspuit kunnen reinigen, al gebouwd is. In afwachting van het vonnis van de Raad van State was deze echter nog niet in gebruik. In het geval van de familie Möring grenst de wasplaats direct aan hun tuin. Dat zou overlast door spatwater en herrie opleveren, zo werd gevreesd.

De gemeente vond het enkele weken geleden, toen de zaak inhoudelijk behandeld werd, niet nodig daarbij aanwezig te zijn. Mogelijk niet verstandig, want de Raad van State gaf toen al aan dat ze antwoorden van Rijssen-Holten had willen hebben.

Bepalend voor het vonnis was dat de normen voor geluidshinder niet goed zijn bekeken bij het verlenen van de vergunning. Ook de situatie rondom het tanken van vrachtwagens zou niet correct zijn afgehandeld. ‘Nu de geluidsaspecten bepalend zijn voor de vraag of vergunning kan worden verleend, dient het besluit in zijn geheel te worden vernietigd.’ Ook op andere punten kregen de eisers gelijk: weliswaar bleek dat de begroeiing tussen de tuin en wasplaats het spatwater voldoende tegenhoudt, maar omdat deze zich op het erf van de eisers zelf bevinden, vond de Raad van State dat niet kan worden aangetoond dat er voldoende beschermingsmaatregelen door het autobedrijf zijn genomen.


Ga terug...